Oslo havn åpen for gods – fergene tatt ut

Leveringen av gods og varer til Norges største godshavn, Oslo havn, fortsetter. Godstrafikken har stor nasjonal og regional betydning der 70 – 80 % av varene skal til mottakere innenfor to timer fra havna.

For fergetrafikken er situasjonen en helt annen. Utenlandsfergene til Danmark og Tyskland har allerede kansellert sine seilinger til og fra Oslo. Color Line, DFDS og Stena Line stanser sine seilinger til Oslo etter myndighetenes pålegg og av hensyn til koronasituasjonen.

Color Line kansellerer sin rute mellom Oslo og Kiel foreløpig til 26. mars.

Color Lines terminal på Hjortnes, vil brukes av frakteskipet «Color Carrier» som fortsetter å frakte generelt og samfunnskritisk gods som medisiner og matvarer til Oslo og Norge. Dette kaianlegget har landstrøm.

Kaiplassen er begrenset når rederiene er forhindret fra å seile. «Color Magic» ligger til kai på Filipstad. «Color Fantasy» blir liggende til kai på Revierkaia ved Havnelageret. Pr i dag har de ikke mulighet til å koble seg på landstrømanlegg her fordi de har en annen teknisk løsning. Begge skip vil derfor ha nødvendige hjelpemotorer i gang. Dette vil medføre noe støy.

Oslo Havn vurderer fortløpende kaiplasseringer for å opprettholde mest mulig normal drift, og samtidig ta hensyn til havnas naboer. Man er i løpende i dialog med rederiet om støydempende tiltak og ber om forståelse i en ekstraordinær situasjon.

DFDS stanser sine avganger mellom Oslo og København foreløpig til l 1. april. Fergene ligger i København.

Stena Lines, «Stena Saga» er også tatt ut av trafikk og har seilt til Sverige for landligge der.