Godt 2019 for Color Line

I en tøff hverdag med kansellerte skip kan Color Line glede seg over et godt fjorår. I 2019 hadde rederiet en omsetning på over fem milliarder kroner, og et driftsresultat (EBIT) på 509 millioner kroner. Antall passasjerer var vel 3,8 millioner, som er en liten økning i forhold til året før.

Super Speed 2 flyfoto
Januar 2009, Larvik
Foto: Dag G. Nordsveen/nordsveen.net


Driftsinntekter ble på NOK 5 320 millioner i 2019 mot NOK 5 141 millioner i 2018. Driftskostnadene ble på NOK -4 215 millioner mot NOK -3 924 millioner året før. Differansen representerer primært økte bunkerskostnader grunnet høyere oljepris og svakere norsk valuta enn fjoråret, økte driftskostnader som følge av oppstart av Ro-Ro-skipet M/S «Color Carrier», samt engangskostnader knyttet til oppstart av M/S «Color Hybrid». Antall passasjerer var 3 850 623 mot 3 780 748 i 2018, og antall fraktenheter (12m) i 2019 var 177 085 mot 182 632 i 2018. 

I tråd med myndighetenes ambisjoner om å flytte gods fra vei til sjø og bane, lanserte selskapet i januar 2019 ro-ro skipet M/S «Color Carrier» i en ny cargorute mellom Oslo og Kiel. I august døpte statsminister Erna Solberg verdens største plug-in hybrid skip og det miljøvennlige skipet ble satt i ordinær drift på ruten mellom Sandefjord og Strømstad 16. august.

 – Forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår gir trygghet for fortsatte investeringer fra et norsk ståsted i nye og innovative, miljøvennlige løsninger, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line. 

Color Line AS opplever for tiden tiltagende negative effekter i forbindelse med coronavirus (COVID-19). Selskapet  har iverksatt omfattende kostnadsreduserende tiltak om bord og på land for å dekke forventet inntektstap. De økonomiske konsekvensene er uklare fremover på grunn av usikkerhet for videre virusforløp. Selskapet følger løpende nasjonale og internasjonale myndigheters retningslinjer.