Avlyser nasjonal brukerkonferanse

Kystverket avlyser brukerkonferansen i Ålesund, som var planlagt gjennomført 21. og 22. april. Konferansen vil bli arrangert på et senere tidspunkt.

Foto: Kystverket

Kystverket har, på lik linje med andre, fulgt med på den pågående smittesituasjonen i Norge. Som et ledd i å begrense faren for smitte, og i henhold til råd og anbefalinger, har man nå fattet beslutningen om å avlyse den Nasjonale brukerkonferansen 21. og 22. april 2020.

Man vil fortsatt ha konferansen på agendaen, og håper å få gjennomføre den i løpet av høsten 2020. Med samme, planlagte program.

Kystverket beklager det inntrufne.

(Bildet er fra en tidligere brukerkonferanse).