Mo i Rana havn stenges ikke for båtanløp

Nye nasjonale restriksjoner for havnene ble besluttet av Regjeringen  lørdag 14.mars, de  besluttet å delvis stenge norske havner fra mandag 16.mars klokken 08:00 for internasjonal passasjertrafikk. Nordland politidistrikt har også besluttet at ingen utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøy i Nordland politidistrikts ansvarsområde får gå i land (landlovnekt).


Dette i medhold av utlendingsforskriften paragraf 4-9, 5. ledd, i det det foreligger “særlige grunner”. De særlige grunnene knytter seg til smittesituasjonen omkring Covid-19 viruset. Vedtaket meddeles hvert enkelt fartøy som er på vei til havn i politidistriktet. Meddelelsen gjøres kjent for alle kapteiner/fartøyførere gjennom Vardø trafikksentral.

Leveringen av gods og varer til Mo i Rana havn fortsetter imidlertid som før, melder havna i en pressemelding.
Godstransport er definert som et av de samfunnskritiske områdene som skal prioriteres. Det betyr at alle norske havner, også Mo i Rana havn, fortsatt er åpen for sjøveis trafikk.

– Mo i Rana havn er samfunnskritisk infrastruktur som må være åpen for godstransport og betjene regionens borgere og næringsliv, avslutter havnesjef Bjørnulf Tverå
Mye av gods til/fra Rana går i dag med båt og en stenging av kaiene i Rana ville ha fått store følger for industrien i Rana og regionen.

Mo i Rana Havn KF vil forsøke å drifte så normalt som mulig for å opprettholde godstransporten, men tar som sagt sine forholdsregler for å hindre videre smitte fra båtanløp til Mo i Rana Havn. Alle båter som anløper er pliktig til å melde fra om smittede ombord, ved sykdom vil selvsagt de som er berørt bli tatt hånd om av helsepersonell.