Ny styreleder i Larvik Havn

Even Borvik er valgt til ny styreleder i Larvik Havn. Borvik har bred ledererfaring sivilt og militært fra marinen. Han har sittet i planutvalget, kommunestyret og vært leder for kultur – og oppvekstkomiteen i Larvik.


– Hovedoppgaven for styret vil være å sikre at Larvik Havn styres etter vedtatt strategi av kommunestyret. Jeg er trygg på at det valgte styret har kunnskap og kompetanse til å ivareta eierens interesser. Vi skal gjøre vårt beste for at Larvik Havn blir den miljømessige og kommersielt foretrukne havn på vestsiden av Oslofjorden, og et ansikt mot verden, sier Borvik.

Foto: Larvik Havn