Havnemagasinet 01-20

Dette kan du lese om i den siste utgivelsen av Havnemagasinet:


Enova har investert 600 millioner kroner i landstrømprosjekter rundt om i norske havner. Gevinsten av disse investeringene har foreløpig ikke vært den helt store, viser en omfattende gransking. Nå tilbyr Enova nye støtteordninger, hvor det blant annet stimuleres til større deltakelse fra de som skal anløpe havnene.
Ellers kan våre abonnenter lese om selskapet Colliecare som satser i Stavanger, PIANC som har utarbeidet en internasjonal veileder for klimaendringer, og en videreutvikling av den kjente Rennebryggen.
Vi har også god dekning fra Havnelederforum, omtale av Bodø Havns endring av profil, og nyanskaffelse av kran på containerterminalen i Kristiansand.
Og mye, mye mer. 

Er du ikke abonnent?
Da kan du bli det ved å klikke på fanen «Abonnement» her på siden.