Betydelig økning i landleie

Det er stor etterspørsel etter landområder ved Aarhus havn. Tallene fra de to siste regnskapsårene viser også at Aarhus havn i både 2018 og 2019 har leid nesten tre ganger så mye jord pr. år, sammenlignet med det som i gjennomsnitt er leid ut de siste 12 årene.


Både nye potensielle kunder og eksisterende kunder etterspør land ved Aarhus havn. I 2018 resulterte dette i leie av 96 800 kvadratmeter, og i 2019 var leien 96 158 kvadratmeter. Sammenlignet med de 12 foregående årene var gjennomsnittlig leie cirka 35.000 kvadratmeter pr. år, så det har vært betydelige økninger de siste to regnskapsårene.

Kundesjef Nicolai Krøyer ønsker selvfølgelig den høye etterspørselen velkommen, men det betyr også at det blir hardere å tilfredsstille nåværende kunder som ønsker å utvide sin eksisterende virksomhet ved havna. Utfordringen er tilsvarende stor når nye kunder vil etablere seg i Århus havn.

– Det er utfordringen med suksessen vår at vi i dag bare har veldig begrensede områder igjen til leie. I vår bransje flytter du ikke bare aktivitetene dine. så hvis vi ender med å avvise kunder, får vi dem ikke bare tilbake, sier Nicolai Krøyer.