Selger datterselskapet Hydroid

Kongsberg Maritime AS har signert avtale om å selge undervannsteknologiselskapet Hydroid, Inc. i USA for USD 350 millioner til Huntington Ingalls Industries (HII), den største leverandøren av fartøy til den amerikanske marinen. Partene vil samtidig inngå en strategisk samarbeidsavtale om undervannsteknologi og maritime løsninger, som trer i kraft når transaksjonen er fullført.


Kongsberg Maritime kjøpte Hydroid for USD 80 millioner i 2007 og selger nå det amerikanske datterselskapet for USD 350 millioner på gjeld- og kontantfri basis, og justert for en omforent arbeidskapital.

– Kongsberg Maritime har drevet frem teknologiutvikling og skapt betydelige verdier gjennom tolv års eierskap i Hydroid. Dette kapitaliserer vi på nå. Vi er stolte av å ha posisjonert Hydroid som en ledende leverandør av små og mellomstore autonome undervannsfarkoster i markedet. Nå ser vi frem til å jobbe sammen med HII om nye, maritime løsninger og samtidig styrke satsningen på vårt verdensledende undervannsmiljø i Horten, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Maritime leverer globalt ledende produkter innen blant annet sensor- og sonarteknologi og hydroakustikk fra Horten, Norge. Den strategiske alliansen som Kongsberg Maritime nå inngår med HII bygger på den komplementære erfaringen, kompetansen og teknologien i de to selskapene. Gjennom avtalen er ambisjonen å styrke begge parters mulighet for å få solgt sine produkter og løsninger i undervannssegmentet i USA og globalt.

– Kongsberg Maritime skal fortsette vår offensive teknologiutvikling, ikke minst i undervannsmiljøet vårt. Vi er fremst i verden på sivil maritim teknologi, mens HII er verdens største leverandør av marine fartøy. Dette samarbeidet åpner for et bredere spekter av våre maritime løsninger, både for marin og sivil bruk, i USA og i resten av verden, sier administrerende direktør Egil Haugsdal Kongsberg Maritime.