Etablerer grønt servicekontor

Grønt Skipsfratsprogram (GSP) har i 2020 fått midler til å etablere et servicekontor, og arbeider med å etablere dette i disse dager.

Det arbeides med å etablerer partnere, ansette eksperter og utarbeide planer i tett samarbeide med Klima- og miljødepartementet, Rederiforbundet og Kystrederiene.


Serviceontoret skal driftes innen to spor: ett for lasteiere og ett for rederier. Lasteiersporet vil bidra til å skape sektorspesifikke markeder for bruk av grønne teknologier og løsninger. Rederisporet vil hjelpe rederiene med å by på grønne anbudsinnbydelser fra lasteierne, samt å etablere grønn privat og offentlig finansiering.


Noen rederier ønsker å bygge nytt uavhengig av en konkret anbudsinnbydelse/forespørsel. Servicekontoret kan også hjelpe disse. GSP planlegger å utvikle og promotere en hjemmeside som beskriver tjenestene og kriterier for hjelp, samt delta på informasjonsmøter arrangert av Kystrederiene/Rederiforbundet i første eller andre kvartal 2020.