Søknadsfristen nærmer seg

Nå kan det søkes om støtte til prosjekter som bidrar til å rydde langs havner, strender og sjøbunn.

Forsøpling av elver, hav og strender er en alvorlig trussel mot livet i havet. De siste årene har man sett en imponerende vilje fra enkeltpersoner, organisasjoner og kommunale selskaper og samarbeidsorganer til å rydde opp langs strender og elvebredder. Denne innsatsen vil mydighetene støtte opp under gjennom denne tilskuddsordningen. 
Miljødirektoratet har i år 70 millioner kroner som skal fordeles på ulike opprydningsprosjekter og forebyggende tiltak mot marin forsøpling. Fristen for å søke er 7. februar 2020.

­­– Marin forsøpling er noe som virkelig har blitt satt på agendaen de siste årene. I fjor var vi med å støtte 69 prosjekter landet rundt som til sammen har gjort en betydelig forskjell for miljøet. Jeg håper at vi også i år får inn mange gode søknader, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.