Nytt havneråd og nytt havnestyre

I henhold til Karmsund Havns eierstrategi, velges medlemmene til selskapets representantskap, Havnerådet, for en periode på fire år.

Etter høstens kommunevalg, har kommunestyrene i de seks eierkommunene valgt sine nye representanter. Havnerådet utpeker selv leder og nestleder på sitt konstituerende møte, som ble avholdt i desember. Havnerådet består nå av; Jarle Nilsen, Karmøy (leder), Sigmund Lier, Tysvær (nestleder), Arne-Christian Mohn (Haugesund), Linn Therese Erve (Sveio), Inge Reidar Kallevåg (Bømlo) og Osmund Våga (Bokn).


Nyvalgt leder i Havnerådet, ordfører Jarle Nilsen, anser Karmsund Havn som en effektiv og moderne virksomhet som er en viktig aktør for regional attraktivitet, vekst og utvikling.
– De siste årene har Karmsund Havn stått for en formidabel vekst innenfor relevante forretningsområder. Sammen med ansatte og styret, vil havnerådet arbeide for å videreutvikle kjerneområdene innenfor gods- og containertrafikk, cruise, offshore og fiskeri og vektlegge alle relevante miljøhensyn, sier Nilsen.

På Havnerådets konstituerende møte, ble det også valgt nytt styre i selskapet. Havnestyret velges for to år om gangen, og består av fem medlemmer og tre numeriske varamedlemmer. Havnestyrets sammensetning er nå som følger: Johan Rokstad (leder), Elisabeth Haldorsen (nestleder), Ellen Solstad, Tønnes B. Tønnesen og Sindre Matre. Som varamedlemmer er valgt; Bente Hetland, Andreas Fløgstad og Olaf A. Hansen.
– Havnestyret takker Havnerådet for tilliten, og ser frem til å jobbe tettsammen med selskapets eiere og administrasjon, for å fortsette den fantastiske utviklingen selskapet har hatt. Vi vil ha fokus på å styrke vår posisjon internasjonalt, og på å videreutvikle selskapets satsning på bærekraftige løsninger, sier leder Johan Rokstad.