Fagseminaret til Trondheim

Det årlige fagseminaret i regi av Norske Havner vil bli arrangert i Trondheim 10. og 11. juni.

Man starter tradisjon tro før (9/6) med en get-together. Selve hovedprogrammet vil foregå hele den 10. juni og fram til lunsj den 11. juni. Fagseminaret vil bli arrangert på Scandic Nidelven.

Vertskap for årets fagseminar vil være Trondheim havn og havneorganisasjonens  fagnettverk vil sammen med administrasjonen være ansvarlig for utforming av fagseminarets faglige innhold.

Mer om seminaret kan du lese i neste nummer av Havnemagasinet.