Åpnet etter rehabilitering

Akershusutstikkeren, hjemmehavna til blant annet fullriggeren Christian Radich er gjenåpnet. Rehabiliteringen har gitt Oslo en solid kai som er dimensjonert for å vare i minst hundre år.


Byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen (bildet) åpnet kaia. Hun takket Oslo Havn og entrepenørene for en vellykket rehabilitering som har gitt Oslo en vakker og robust kai.

– Havet er livsnerven vår – det er grunnlaget for mye av vår velstand. Havet er også en del av vår fremtid med havbruk og nye marine næringer. Oslofjorden gjør Oslo til en havneby og en fjordby og er ikke minst en uendelig kilde til rekreasjon for alle oss som bor her. Åpningen av Oslos sjøfront for byens befolkning er en stor suksess, sa Victoria Marie Evensen.

 –  Kaia er en gave fra Oslo Havn til Oslos befolkning.Vi jobber aktivt for å utvikle byhavna. Akershusutstikkeren er en viktig del av havnepromenaden. Dette er hjemmehavna til Oslos perle, fullriggeren Christian Radich. Den er en naturlig del av folkelivet og Oslos maritime historie. En vellykket havnepromenade er også godt tilrettelagt for båter, sa havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Rehabliteringen har vært svært omfattende og kostet Oslo Havn nitti millioner kroner. Byggeprosessen startet i januar i fjor og ble ferdigstilt i oktober.