Havnemagasinet 06-19

Årets siste utgave av Havnemagasinet er på tur ut i postkassene til våre abonnenter og i denne utgaven kan du lese mer om de strenge kravene som Miljødirektoratet stiller i forbindelse med at innseilingen til Borg havn skal utbedres.
Videre kan vi fortelle mer om en omdømmeundersøkelse som er gjort i noen av landets havner. Konklusjonen er entydig. De norske havnene har godt omdømme. Hvem som gikk helt til topps leser du mer om i artikkelen.

Organisasjonen Norske Havner har vært i dritt ett år, etter at Norsk Havneforening og KS Bedrift Havn slo seg sammen. En suksess og styrelederen oppsummerer fusjonen som riktig.

Etter høstens kommunevalg er det nå satt sammen nye havnestyrer. Advokat Brynjar Østgård går gjennom hvilke rettigheter og plikter de nye styremedlemmene har. Vår egen havnejurist Ørn Grahm ser på sin side enda nærmere på mottaksplikten i sin faste spalte.

Ut over dette er det masse annet godt lesestoff og for dere som abonnerer er følger det tradisjon tro med kalender for det kommende året. 

Ikke abonnent, sa du?

Det blir du raskt ved å sende en e-post til abonnement@havnemagasinet.nod