Havnemagasinet 04-19

I den siste utgaven av Havnemagasinet følger vi opp tidligere artikler om flytting av gods fra vei til sjø, og ikke minst frakt av sjømat via sjøveien.

Vi har utfordret direktøren i Hirtshals havn til å si noe om hvordan de har lykkes. Jens Kirketerp Jensen mener det er valget av korridor som er løsningen dersom man skal lykkes.

I Harstad har man etablert selskapet Digital Havn som skal hjelpe kommuner med havneområder, men som er uten et eget havnevesen, å kreve inn det de har krav på.

I slutten av august ble årets utgave av Havnekonferansen arrangert i Kristiansand. Vi var selvsagt der og bringer noe av det som ble formidlet.
Du kan også lese litt mer om hvordan de norske havnene markerte seg under Arendalsuka, som ble arrangert tidligere i sommer.

I fjor kunne Havnemagasinet omtale planene for en ny storhavn på Langstein nord for Trondheim. I dette nummeret forteller vi hvorfor det hele nå skrinlegges. Vi retter også fokus på personvern i havnene og nærmere på hva som er status etter ett år med GDPR i de norske havnene.

Stortinget skal i høst vedta nok et statsbudsjett. De norske havnene har forventninger om sterkere tilgodeseelse denne gangen. Samferdselsområdet er betydelig tilgodesett de seneste årene, men det er likevel brøkdeler som har falt ned på havn og sjøtransport. Havnene venter mye mer denne gang.

Miljø er også et viktig tema i Havnemagasinet 04-19. Det rydde stadig opp i forurensede bunnsedimenter og nå er er Arendal indre havn ryddet. Det samme er tilfellet i Flekkefjord. I Horten derimot gir man nå gass og igangsetter en større opprydding.

Alt dette og mere til kan du lese i Havnemagasinet.

Er du ikke abonnent sender du bare en e-post til abonnement@havnemagasinet.no eller ringer vår abonnementsservice på telefon 469 41 000 og så blir du det umiddelbart.

Relaterte artikler