Havnemagasinet 03-19

I nyeste nummer av Havnemagasinet kan du lese en fyldig reportasje fra Norske Havner fagseminar i London i slutten av mai.
Resultatene av en undersøkelse om bruk av landstrøm i norske havner ble presentert, og hva tror den norske ambassadøren om norsk maritim næring etter Brexit?

Videre fortsetter vi vårt fokus på målsettingen om å flytte gods fra vei til sjø. De som driver med frukt/grønt og dagligvarer er ikke så veldig positive til en endring.

Et selskap som har samarbeidet tett med Statens vegvesen om en banebrytende toalettløsning ser nå også til havnene. De mener løsningen, som hverken krever strøm, vann eller avløp kan være svært godt egnet i for eksempel cruisehavner. En maritim modell, som er flytende, kan også etableres opp mot maritime anlegg.

Havnedagen «Skvulp» ble braksuksess i Harstad. Vi gir våre lesere noen inntrykk fra arrangementet.

Og hva betyr den nye havneloven som var til behandling i Stortinget 4. juni. Norske Havner har gjort seg noen tanker og oppsummerer i denne utgaven.

Vi var dessuten tilstede under årets «Havnemøte» hos Oslo Havn. Vi bringer stoff også derfra.

Ellers er det også mange andre ting vi er innom; internasjonale havnearrangement både i regi av ESPO og IAPH. Havnene jobber i tillegg med en forenkling av prisstrukturen . En ny standard kan være på trappene.
Les mer om det i Havnemagasinet 03-19.


Ikke abonnent? Send en e-post til abonnement@havnemagasinet.no eller ring vår abonnementsservice på telefon 469 41 000.

 

Relaterte artikler