Øvelse Oslofjord Drøbak 2019

I forkant av årets båtsesong vil det denne uken bli avholdt en stor samvirke-øvelse i indre Oslofjord der alle relevante nød- og redningsetater vil delta. God samhandling mellom nød- og redningsetatene er nødvendig for å kunne skape en best mulig beredskap langs kysten vår.

Foto: Redningsselskapet


SAR (search and rescue) øvelsen i Oslofjorden ble første gang initiert av Follo brannvesen i 2010. Øvelsen har siden 2010 blitt gjennomført hvert år. Samme scenario gjennomføres fire ganger fordelt på fire uker for å sikre at flest mulig får øvet og trent relevante scenario.

Øvelsen skal gjennomføres på Oscarsborg i Drøbaksundet. 

Scenario 1: Brann om bord i båt i båthavn

Scenario 2: Ildspåsetting (mistenkt person)

Scenario 3: Brann i bygning

Scenario 4: Samvirke på skadested


Noe personell, røyk og aktivitet vil være synlig i en begrenset tidsperiode.

Torsdag. 25 04 19 – kl. 0900 til ca. 1300

Torsdag. 02 05 19 – kl. 0900 til ca. 1300

Torsdag. 09 05 19 – kl. 0900 til ca. 1300

Torsdag. 16 05 19 – kl. 0900 til ca. 1300


Deltagere:

Øst 110 sentral

Kystradio Sør

Redningsselskapet

Follo Brannvesen IKS

Oslo Politidistrikt (Sjøtjenesten)


Overordnet øvingsmål 2019 er samvirke mellom de forskjellige etater og organisasjoner i ekstraordinære situasjoner med utgangspunkt i beredskapsaktørenes planverk. Man skal videre sørge for at de forskjellige etater og organisasjoner blir bedre kjent med hverandres muligheter og begrensninger. Samt organiseringen av redningsarbeidet i ekstraordinære situasjoner. 

Relaterte artikler