Et godt år for Color Line

Color Line hadde i 2018 en omsetning på over fem milliarder kroner, og et driftsresultat (EBIT) på 686 millioner kroner.

Foto: Color Line

Det gode resultatet i 2018 skyldes blant annet økt inntjening per kunde, vekst i fraktmarkedene og effektiv drift. Driftsinntektene ble i 2018 på 5 141 millioner kroner mot 4 968 millioner kroner i 2017.
Driftsresultat før avskrivinger og charterleie ble 1 217 millioner kroner mot 1 180 millioner kroner året før. Antall passasjerer var 3 780 748 mot 3 805 023 i 2017, og antall fraktenheter (12m) i 2018 var 182 632 mot 180 480 i 2017.

Color Lines gode resultater skyldes blant annet mange års systematisk arbeid og målrettede investeringer i teknologi og kompetanse.
– Dette gir økt inntjening, høy kundelojalitet og effektiv drift, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line, som legger til;
– Forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår gir trygghet for fortsatte investeringer fra et norsk ståsted i nye og innovative, miljøvennlige løsninger.

Color Line legger til grunn for sine investeringer myndighetenes og det internasjonale samfunnets arbeid for å redusere klimagassutslipp. I tråd med myndighetenes ambisjoner om å flytte gods fra vei til sjø og bane, kjøpte selskapet i 2018 ro-ro skipet M/S Color Carrier. Skipet ble satt inn i ruten mellom Oslo og Kiel i januar i år.

Color Line har under bygging verdens største plug-in hybrid skip ved Ulstein verft, som vil bli satt inn i ruten Sandefjord-Strømstad sommeren 2019.  (Pressemelding).

Relaterte artikler