– Havila Kystruten får plass til å ta med biler

Det har vært spekulasjoner i media om Havilas skip som skal seile Bergen-Kirkenes i fremtiden ikke kommer til å ha kapasitet til å ta med biler. Nå forsikrer rederiet at dette har man.

Det har blitt spekulert i om ikke Havila Kystruten ville ha kapasitet til også å frakte personbiler. Nå har rederiet rykket ut for å avklare dette. Hvert skip kan ta med ni biler. Illustrasjon: Havila Kystruten.

Spørsmålet ble nylig aktuelt samferdselsminister Jon Georg Dahle fikk spørsmål om bilkapasiteten i Stortinget. Nå har Havila Kystruten rykket ut og avvist alle spekulasjoner om manglende kapasitet til å ta med også biler. 

– Forstår viktigheten
– Vii har lagt vekt på å kombinere tekniske gode løsninger om bord og praktiske gode løsninger for de reisende. Slik vil vi blant annet ha god plass til frakt av biler og gods slik at vi kan gi reisende og folk langs kysten et best mulig tilbud, sier Arild Myrvoll, administrerende direktør i Havila Kystruten.

Han sier Havila Kystruten har lagt vekt på å få til en god ordning også for frakt av biler trass i at det ikke lå inne i anbudskravene fra Samferdselsdepartementet.

– Hvert år blir det fraktet 25.000 biler med skipene som seiler kystruten og vi vet hvor viktig dette er for folk langs kysten og for de reisende. Derfor har vi lagt dette inn som en del av det tilbudet Havila Kystruten skal gi.

Ni biler – 190 paller
Havilas kystruteskip er 123 meter lange og 22 meter brede, og får plass til å ta med ni biler og 190 paller sin ferd mellom Bergen og Kirkenes. 40 av pallene kan også fraktes med kjøling eller frysing. I tillegg til mannskap på 76 personer får Havila sine kystruter 468 sengeplasser for passasjerer og i tillegg til plass til 172 dagreisende.

De fire skipene «Havila Capella», «Havila Castor», «Havila Polaris» og «Havila Pollux» settes også i drift med verdens største batteripakker om bord i tillegg til ny teknologi på flere områder, og rederiet hevder med dette at de da vil være de mest miljøvennlige skipene som seiler langs kysten.

– Med Havila Kystruten har vi fått tenke miljø fra starten av. Da får en plass både til batteripakker og frakt av biler, gods og passasjerer, heter det fra rederiet. 


Det har blitt spekulert i om ikke Havila Kystruten ville ha kapasitet til også å frakte personbiler. Nå har rederiet rykket ut for å avklare dette. Hvert skip kan ta med ni biler. Illustrasjon: Havila Kystruten. 

Relaterte artikler