Cxense Display

Kontrakt om leveranse av flytemolo

Marina Solutions har inngått kontrakt med Øygarden kommune om levering av flytemolo med kjeller og småbåthavn på innsiden. Flytemoloen skal knyttes til Ternholmen i Hjeltefjorden og være ferdig installert i 2019.

Bildet viser et tilsvarende anlegg i Bodø Havn hvor Marina Solutions også har levert flytemolo med påkoblede rennebrygger Foto: Marina Solutions.

 

Leveransen består av tre flytemoloelementer à 50 meters lenge ganger 5 meters bredde ganger 3,5 meters høyde som sammenkobles i lengderetning med solide virer. Hvert element har en egenvekt på omtrent 750 tonn.

En «flytemolo» er en tung og dyptgående konstruksjon med disponibel kjeller, hvor tyngdepunktet i konstruksjonen ligger lavt. På denne måten har den flytende konstruksjonen store fordeler med lite bevegelser og gir god stabilitet. Tilgangen til kjeller skjer via trappehus i betong, med vanntett skipsdør. I kjelleren planlegges blant annet lagring av kajakker og øvrig utstyr. Flytemoloen vil ha integrert ventilasjon, alarm og elektropakke. På innsiden av flytemoloen skal det etableres småbåthavn. Bryggepirene vil være av type rennebrygge som er en funksjonell løsning for en ryddig og pen havn.
OSE AS, med hovedkontor i Ørsta, er ansvarlig for prosjektering av kaikonstruksjon og av molo som etableres ved hjelp av sjøfylling. Videre skal OSE sikre at de konstruktive løsningene tilpasses de stedlige forholdene – både på land og til sjøs. Verdien på kontrakten er 22 millioner kroner.

Relaterte artikler