Cxense Display

Har sagt opp som havnefogd 


Havnefogd Svein Tore Nordhagen har sagt opp sin stilling i Mo i Rana Havn KF, og vil ha sin siste arbeidsdag 30.juni 2019.

Havnestyreleder Tor Arne Strøm sier han sterkt beklager at Nordhagen har tatt denne beslutningen.

– På vegne av styret, ansatte og Rana Kommune som eier vil jeg benytte anledningen til å takke Svein Tore for hans innsats for Mo i Rana Havn KF i snart fem år. Jeg vil også fremheve hans store engasjement og den rollen som han har hatt med å utvikle Mo i Rana Havn KF, sier Strøm.

Han fremhever at Nordhagen har bidratt aktivt med omdømmebygging og å sette Rana på dagsorden som industrihovedstaden i Nord-Norge og som havneby, ikke minst med både Cruise-satsingen og prosjektet ny dypvannskai.
– Jeg vil også benytte anledningen å takke Svein Tore for et godt og nært samarbeid i min rolle som styreleder. Vil til slutt ønske Svein Tore lykke til med nye spennende oppgaver i årene fremover, sier Strøm.

Styret vil nå sette i gang en rekruterings prosess med å få tak i ny havnefogd.

Relaterte artikler