Cxense Display

– Havnæringene må ha god infrastruktur– Skal havnene være vekstkatalysatorer og bidra til nye næringseventyr og arbeidsplasser, må de ha god infrastruktur rundt seg og økonomiske muskler. Så her må næringsministeren og samferdselsministeren snakke sammen, uttaler Kjell-Olav Gammelsæter, direktør for Norske Havner i forbindelse med lanseringen av regjerningens havstrategi.

Kjell-Olav Gammelsæter

Mang en by og bygd langs kysten er bygd opp rundt havna og ressursene som kommer over kaikanten. Havnene har, igjennom historien, vært selve drivkraften bak samfunnsutviklingen mange steder. Ved å knytte naturressurser, produksjon og marked sammen, har havnene bidratt til utvikling av arbeidsplasser og skapt vekst langs kysten – og i samfunnet for øvrig.

– Når regjeringen nå skal lage en havstrategi er det viktig at en også tenker på infrastrukturen som trengs for å utvikle havnæringene. Her er både nasjonal transportplan (NTP) og havne- og farvannslov viktig, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner.

Relaterte artikler