Cxense Display

Containerrekord


2018 var hele 238.000 containere (TEU) innom Norges største containerterminal, YILPort, en økning på 14 % fra året før. Det er gods fra Europa som øker. Det flytter gods fra vei til sjø.

Oslo er logistikknavet i Norge. Rundt 80 % av varene som kommer i containere, alt fra sykler, bøker til elektronikk, kantstein og matvarer skal til Oslo og nærområdene. Norges mest moderne containerterminal har nærhet til et stort og økende marked. Halve Norge bor innenfor 3 timers kjøring fra Oslo havn.

Leverer god kvalitet

Nye linjer, og dynamiske terminaloperatører, rederier og logistikkaktører er sentrale forutsetninger for veksten.

– Vi ønsker å berømme arbeidet som containeroperatøren YILPort Oslo sammen med rederiene har lagt ned over tid. God kapasitet og kvalitet er avgjørende. Vi er i ferd med å få en svært konkurransedyktig containerterminal, sier havnedirektør, Ingvar M. Mathisen, som legger til at økt sjøtransport er et viktig bidrag i det grønne skiftet, og for å nå Oslos mål om en fremtidig nullutslippshavn.

Sjøtransport er kostnadseffektiv og miljøvennlig, og mer enn halverer klimautslippene sammenliknet med andre transportformer.

 

Mer Europavarer
Det økte volumet i 2018 er i hovedsakelig innen europeisk last, som tidligere kom til Norge med lastebiler. Endringer i transportmarkedet og mangel på lastebilsjåfører i flere land i Europa har ført til økte priser for veitransporten.

– I god dialog med markedet har vi endret dynamikken i forsyningskjeden og utvidet operasjonstidene for å konkurrere med lastebilene på veien. Slik har vi fått nye linjer og mer gods. I april 2018 startet rederiene Viasea og Containerships en ny, ukentlig rute fra Klapeida i Litauen via Gdynia i Polen til Oslo, forteller Maiken Solemdal, markedsjef i YILPort.

Relaterte artikler