Cxense Display

40 mill til demoprosjekt

Enova har tildelt 40 millioner kroner til et storskala demonstrasjonsprosjekt innen elektrisk transport. Avinor, Risavika Havn, Forus Næringspark, Smartly og Lyse Elnett skal sammen vise hvordan behov for strøm til fly, busser og skip kan styres og fordeles for å unngå store investeringer i strømnettet.

Risavika Havn vil nytte godt av Enova-støtten. Arkivfoto: Stavanger Havn.

 

Totalt var det åtte storskala demoprosjekter av framtidens energisystemer som fikk tildelt midler i dag. Prosjektet der Lyse deltar er et av de større prosjektene som ble tildelt penger.  

Stor nytteverdi
– Vi er trygge på at disse åtte prosjektene samlet sett vil ha stor nytteverdi for energisystemet i Norge. Ved å få demonstrert disse løsningene i stor skala og under reelle driftsbetingelser vil vi få verdifull læring og en god pekepinn på hva som vil være gode løsninger for framtiden, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova i en pressemelding.

Målet med satsingen til Enova er å demonstrere ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet.

Relaterte artikler