Cxense Display

Nye tilskudd til havnesamarbeid

Kystverket har utlyst en ny runde med tilskudd til havnesamarbeid i 2019.  

Illustrasjonsfoto: Ålesundsregionens Havnevesen.

Formålet med tilskuddet til havnesamarbeid er at det skal bidra til mer gods på sjø, ved at konkurranseevnen til sjøtransporten blir styrket gjennom økt transportkvalitet og reduserte priser. I 2019 er det lovet 10, 9 millioner kroner til denne ordningen.

– Selv om ordningen har eksistert i flere år, opplever vi fremdeles interesse omkring den. I 2018 hadde vi 18 søknader, og summen på søknadene overskred bevilgningen i statsbudsjettet med over 10 prosent. Samtidig har flere prosjekt enn tidligere blitt gjennomført til planlagt tid og kostnadsramme. Dette tyder på at det fremdeles er prosjekter som vil føre til nye samarbeidsrelasjoner og økt konkurranseevne for sjøtransporten, sier seniorrådgiver Øyvind Sandbakk i Kystverket.

Prosjektene skal være ferdig innen fristen for sluttrapportering 30. november.

Søknadsfristen i denne runden er 10. februar 2019.

Relaterte artikler