Cxense Display

Endringer i sjøtrafikkforskriften

Fra 1. januar er det gjennomført endringer i sjøtrafikkforskriften.
Endringene innebærer blant annet at det gjøres en mindre justering av tjenesteområdet til sjøtrafikksentralen på Fedje ved Marstein, samt at tjenesteområdet til Vardø reduseres ved innseilingen i Sørøysundet og utvides ved innseiling fra sør via Grøtsundet.

Fedje trafikksentral. Foto Pål Are Lilleheim/Kystverket.

I tillegg åpnes det nå for at fartøy kan bruke SafeSeaNet til å søke om klarering fra sjøtrafikksentralene. Kystverket anser dette som en forenkling for mange fartøy. Nå kan søknad om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområder sendes inn i forbindelse med annen rapportering i SSN. Det presises at selve tillatelsen til å bruke sjøtrafikksentralens område fortsatt gis over sjøtrafikksentralens arbeidskanal.

Endringen innebærer også at noen av forskriftens seilingsregler endres. Av de største endringene vises det til at grensene for fartøy som bruke Svelvikstrømmen er redusert fra 10 til 9,5 meter dypgående, og en økning av grensen for hvilke fartøy som kan bruke Drøbaksundet fra 11 til 12 meters dypgående.

Den endrede forskriften er å finne på Lovdata.no

Relaterte artikler