Kjenning skal lede havna

Asle Andersen blir ny havnedirektør i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS

Den nye direktøren har solid havneerfaring og skal videreføre havneselskapets satsinger.

Det er klart etter at styret i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) i samarbeid et eksternt rekrutteringsbyrå har vurdert sju søkere til lederstillingen. I vurderingen av søkerne har styret lagt vekt på å rekruttere en tydelig leder som kan videreutvikle havneselskapet kommersielt og som et strategisk viktig utviklingsselskap for eierkommunene Vikna, Nærøy og Leka.

Returnerer til havna
Med tilsettingen gjør Asle Gunnar Andersen comeback i havneselskapets lokaler i Rørvik. 46-åringen har 17 års erfaring fra ved havna i kystbyen, blant annet som daglig leder ved havneterminalen i Rørvik. Andersen jobber i dag i byggevarehuset Byggeriet, og tiltrer i stillingen som havnedirektør over nyttår.

– Styret er svært tilfreds med at Asle Andersen har takket ja til å bli vår nye havnedirektør. Han kjenner havna svært godt og vil kunne videreføre det regionale havneforetaket som en viktig utviklingsaktør for Namdalskysten og Midt-Norge, sier styreleder Oddvar Bakke i NTHR.

Leder an i havneutviklingen
Den påtroppende havnedirektøren viser til havnas samarbeid med trønderske havner gjennom Kysthavnalliansen og pågående utviklingsarbeid på Namdalskysten når han forklarer hvorfor han takket ja til stillingen som havnedirektør.

– Nord-Trøndelag Havn Rørvik har i løpet av de senere årene utviklet seg til å bli en markant aktør som det lyttes til i havne-Norge. Selskapet er også en viktig premissleverandør for den lokale næringsutviklingen, blant annet gjennom etableringen av Kråkøya kysthavn i Rørvik. Med kysthavna skal NTHR bidra til å flytte deler av godsstrømmene i sjømatnæringa over på kjøl, noe som er viktig for å realisere næringas vekstambisjoner i årene som kommer, sier Andersen.

Andersen etterfølger havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus, som tidligere i høst takket ja til stillingen som daglig leder i Moen Marin Service. Dekkerhus har ledet havneselskapet gjennom de siste 13-årene.

Relaterte artikler