Cxense Display

Gjennomfører kundeundersøkelse

Trondheim Havn gjennomfører for tiden en undersøkelse for å få innspill til hvordan man kan ivareta sinee kunder på best mulig måte.

Undersøkelsen tar for seg spørsmål knyttet til kundens erfaringer i møte med havna og deres tjenester. Undersøkelsen har blitt gjennomført annet hvert år siden 2012, og går ut til kunder innenfor eiendom, trafikk og parkering.

All behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven og EUs forordning for Personvern (GDPR) som omfatter innsamling, registrering, utlevering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse. Selskapet markedsanalyseselskapet Norfakta er databehandler og leverandør av kundeundersøkelsen, og har i denne forbindelse fått tilgang til Trondheim Havns kundedata.

Relaterte artikler