Cxense Display

Høring om havneforordningen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomfører Kystverket høring av forslag til forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 352/2017 om opprettelse av rammer for levering av havnetjenester og felles regler om økonomisk innsyn i havner på høring (havneforordningen).

Illustrasjonsfoto

Eventuelle merknader til forslaget sendes Kystverket per e-post til post@kystverket.no eller pr. ordinær post til Kystverket, postboks 1502, 6025 Ålesund. Etaten ber om at høringssvar merkes med Kystverkets referanse 2018/1165.

Høringsfristen er satt til torsdag 6. desember.

 

Relaterte artikler