Cxense Display

Ser lysglimt i budsjettet

KS Bedrift Havn og Norske Havner er fornøyd med at regjeringen velger å innføre en ny tilskuddsordning for utvikling av effektive og miljøvennlige havner, i et ellers stramt kystbudsjett.

Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn & Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Regjeringen har, som forventet, lagt til grunn at oljepengebruken må reduseres, noe som igjen reduserer budsjettets økonomiske handlingsrom.

– Det er svært positivt at regjeringen vil etablere tilskuddsordning for effektive og miljøvennlige havner i 2019 med 50 millioner kroner. Dette er en god start på en ordning havnene har etterlyst i flere år og som vil være et viktig tiltak for å realisere godsoverføring til sjø, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i KS Bedrift Havn.

Regjeringen forslår en videre satsning på samferdsel i tråd med nasjonal transportplan. Dette innebærer en storstilt satsning på jernbane, samtidig bevilger regjeringen meste parten av samferdselspotten til veiformål.

– Jernbanen og mer konkret persontransporten på jernbanen er den store vinneren på årets samferdselsbudsjett, tilføyer direktør Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner og fortsetter;

– Vi regner likevel med at infrastruktursatsningen på 10 milliarder også vil komme godstransporten på bane til gode. Gods på bane trenger et kraftig løft. Bane og sjø er bra for miljøet. Tar vi høyde for pris- og lønnsvekst på om lag 3 prosent, så får vi et kystbudsjett på 2018 nivå. Veibudsjettet øker, men prosentvis mindre enn jernbane. Her går mesteparten til videreføring av allerede igangsatte tiltak. Budsjettforslaget innebærer ingen endringer i sektoravgiftene.

Relaterte artikler