Cxense Display

Hvordan blir statsbudsjettet for sjøtransporten?

Norske Havner og KS Bedrift Havn forventer et godt kystbudsjett når statsbudsjettet for 2019 fremlegges førstkommende mandag.

Arkivfoto.

Pilen for norsk økonomi har de siste årene pekt i riktig retning. Med lav ledighet og bedring av norsk økonomi er det forventet og varslet at årene med ekspansive budsjetter erstattes med et strammere budsjett for 2019. Handlingsrommet blir med andre ord trangt, oljepengebruken reduseres og store reformer vil legge beslag på mye av budsjettmidlene.

Finansminister Siv Jensen kommenterte til Dagbladet før siste runde i regjeringens budsjettforhandlinger at det i tillegg til investeringer i forsvar, beredskap, sykehus, sykehjem og skoler, vil bli brukt mer penger på jernbane og vei i tiden fremover.

Regjeringen har videre vært klar på at de vil fortsette fokuset på å reformere, effektivisere og avbyråkratisere offentlig sektor. Det er med andre stor spenning knyttet til regjeringens prioriteringer når forslaget til statsbudsjettet for 2019 fremlegges førstkommende mandag, 8. oktober.

Mange behov, begrensede midler

– I et samferdselsperspektiv er det selvfølgelig et ønske om at regjeringen vil oppfylle alle sine forpliktelser i gjeldende NTP. Og for havnene er det særlig viktig at den lekkede tilskuddsordningen for effektive havner blir etablert, sier direktør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner, og fortsetter: samtidig kommer vi ikke utenom at det blir kamp om budsjettmidlene.

Norske Havner og KS Bedrift Havn opplever at tidligere års reduserte budsjetter for kysten og kraftige satsning på veiinfrastruktur har gitt rom for økningen i lastebiltrafikken. Mens budsjettene til veiformål økte med over 25 prosent prosent fra 2015-2017 har kystbudsjettet blitt kuttet med over 6 prosent i tilsvarende periode.

– Skal vi nå målet om godsoverføring, må det satses på sjøveien. Det er ikke rart at lastebilen har vunnet markedsandeler når regjeringen har satset såpass mye mer på asfalt enn infrastruktur som er nødvendig for å realisere ambisjonen om godsoverføring til sjø, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i KS Bedrift Havn. Han legger til at; Norske Havner og KS Bedrift Havn forventer at kystbudsjettet for 2019 vil legge til rette for utvikling av sjøveien også gjennom andre viktige tiltak som god veitilknytning til havn og veiprising.

Relaterte artikler