Cxense Display

Kraftig angrep på havnestyret

Tidligere havnesjef i Tromsø, Halvar Pettersen, som gikk av med øyeblikkelig virkning 1. juli i år, tidligere enn planlagt, tar i et innlegg på Facebook et kraftig oppgjør med sitt tidligere havnestyre og dets leder Jarle Heitmann.

Halvar Pettersen har fratrådt etter 20 år som havnedirektør i Tromsø. (Foto: Tromsø havn)

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt å skrive dette innlegget, men etter nærmere ettertanke, så velger jeg å gjøre det. Jeg har et bestemt inntrykk av at det verserer diverse oppfatninger når det gjelder årsaken til at jeg valgte å fratre som havnedirektør i Tromsø, med øyeblikkelig virkning den 1. juli. For å oppklare eventuelle misforståelse, så er min begrunnelse følgende; Når politikken begynner å drive forretning, når politikken tilgodeser en enkelt kunde økonomiske fordeler på bekostning av andre kunder, når politikken involverer seg i den daglige driften på en konspiratorisk måte, da kan jeg ikke lengere ha ansvaret som øverste administrativ leder i Tromsø Havn. Når summen av styrets politiske disposisjoner setter Tromsø Havns økonomi på spill og eierens omdømme i fare, da har jeg ikke moral til å fortsette, skriver Pettersen.

Han forteller videre at han allerede den 29. juni meddelte styrelederen at han fant situasjonen uholdbar og ba om et ekstraordinært styremøte mandag 2. juli. Hensikten var å meddele styret at han ønsket å fratre.
–  Styret valgte imidlertid å komme sammen søndag kveld 1. juli, uten at jeg hadde muligheten til å være til stede, påstår Pettersen.

– Jeg har hatt 20 flotte år i Tromsø Havn og føler at jeg har fått utrettet mye til beste for byen og regionen. Det siste halvannet året har imidlertid vært særdeles ugreit, og det hele toppet seg ved at det ble inngått særavtale med Hurtigruten, en internasjonal enkeltkunde. Det ble gitt inntrykk av at avtalen hadde kommet fram etter «reelle forhandlinger». Forhandlingene har i realiteten vært gjennomført av styrelederen alene. Konkurranse på like vilkår har for meg vært viktig å forfekte. Alle brukerne av Tromsø havn skal bidra til den felles verdiskapingen, og da kan man ikke tilgodese sine «venner» på bekostning av alle andre. Jeg er overbevist om at avtalen med Hurtigruten ikke tåler «dagens lys». Kommuneadvokatens konklusjon er klar på at denne avtalen er i strid med EØS-avtalen og konkurranseloven. Derfor valgte jeg å fratre, og så er det sikkert noen som har en annen versjon, avslutter Halvar Pettersen.

– Disse påstandene får stå for Halvar Pettersens egen regning, og det er noe jeg ikke ønsker å kommentere utover at den avtalen som han refererer til, har vært gjenstand for grundig juridisk gjennomgang og har klare investormessige begrunnelser for det et samlet og enstemmig styre har besluttet. Nemlig at for Tromsø havn KF er avtalen en god investering. Det er basisen i de vurderingene som gjøres i slike avtaler, sier styreleder Jarle Heitmann i en kommentar til Havnemagasinet.

Jarle Heitmann. Foto: Marius Fiskum / Tromsø kommune

– Halvar Pettersen ønsket å fratre som havnedirektør etter egen vilje 1. juli, og det forholder havnestyret seg til. Så vil jeg legge til at dersom han ønsker det beste for Tromsø havn, er kanskje ikke dette innlegget måten å gjøre det på, sier Heitmann.

Relaterte artikler