Cxense Display

Inngår ny rammeavtale for vektertjenester


Bergen Havn er i gang med prosessen for å få på plass en ny rammeavtale for vektertjenester i havna.

Illustrasjonsfoto.

I følge anbudsdokumentene skal anskaffelsen dekke Bergen Havns behov for faste og variable vektertjenester og dette vil omfatte adgangskontroll, overvåkning og tilsyn på ISPS-områder på Bergen Havn har i henhold til ISPS-koden, International Ship and Port Facility Security Code.
Det faste behovet vil i hovedsak omhandle portvakter, lokalisert på Dokken og Skolten samt mobilvekter på havnas kaiområder.
Det variable behovet vil relatere seg til vektertjenester i forbindelse med cruise- og fergeanløp.

Fristen for å inngi anbud er satt til 4. oktober.

Relaterte artikler