Cxense Display

Ekspertutvalg skal finne veien til smart samferdselsteknologi – og styre unna feilinvesteringer


– Norge skal være i tet på digitalisering, også innen transport. Vi ønsker ekspertråd om hvordan vi skal planlegge riktig, slik at vi satser på teknologi som vinner frem og har stor nytte for samfunnet. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at regjeringens ekspertutvalg for teknologi og transport nå har hatt sitt første møte.

Fra venstre: Gro Holst Volden, Mariam Kaynia, Niels Buus Kristensen, Ketil Solvik-Olsen, John-Mikal Størdal, Bernt Reitan Jenssen, Alexandra Bech Gjørv. Foto: SD/TLM.

– Nasjonal transportplan legger opp til å bruke over en billion kroner på samferdsel i løpet av 12 år. Veldig mye av det vi skal gjøre for å skape en bedre og grønnere reisehverdag avhenger av at vi lykkes med å ta i bruk riktig teknologi på riktig måte. Norge skal være ledende i ta i bruk nye digitale muligheter i alle sektorer, samtidig er det vanskelig å spå hvilken teknologi som det er smartest å satse på. Regjeringens nye ekspertutvalg skal hjelpe oss med å dette, ved å anbefale konkrete tiltak til neste transportplan, sier Solvik-Olsen.

Regjeringens ekspertutvalg for teknologi og fremtidens transportinfrastruktur hadde sitt første møte fredag. Utvalget skal blant annet gi regjeringen anbefalinger om hvordan ressursene i transportsektoren kan brukes mer effektivt og fremtidsrettet, vurdere konsekvenser av ny teknologi på bruk og etterspørsel av transport, anbefale tiltak som gjør transportetatene bedre i stand til å møte den teknologiske utviklingen og vurdere hvordan ny teknologi i transportsektoren kan påvirke samfunnets sårbarhet.

– Vi må gjøre alt vi kan for å unngå store feilinvesteringer i konsepter og teknologier som viser seg å ikke ha livets rett. Det er mye å tape om vi trår feil, men enormt mye å vinne om vi tar riktige veivalg. Ekspertene vi har samlet i dette uavhengige utvalget har kunnskaper og erfaringer fra ulike deler av industri og forskning. De har fått et bredt mandat som gir dem stor frihet til å hjelpe oss å finne nye veier til smart og samfunnsnyttig bruk av ny teknologi. Utvalget skal levere sin rapport før sommerferien 2019. Jeg har oppfordret dem til å tenke nytt og ikke la tidligere politiske føringer i Nasjonal transportplan sette begrensninger på hva de vil foreslå, sier samferdselsministeren.

John-Mikal Størdal, administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt, leder utvalget og sier at han er særlig opptatt av at utvalget skal gi et godt grunnlag for beslutninger som muliggjør å ta i bruk ny teknologi for å skape fremtidens transportløsninger.
– Dette er en krevende og viktig oppgave, og jeg er glad for å ha fått oppdraget med å lede utvalget, sier Størdal.

Utvalgets sammensetning:

Administrerende direktør John-Mikal Størdal, leder
Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv
Forskningsleder Niels Buus Kristensen
Konserndirektør Toril Nag
Administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen
Associate Partner Mariam Kaynia
Forskningssjef Gro Holst Volden

Relaterte artikler