Cxense Display

Kysthavnalliansen vokser

Signaturen fra fire havnedirektører formaliserer utvidelsen av Kysthavnalliansen. Med 34 kommuner i ryggen blir alliansen en enda mer kraftfull og viktig støttespiller for vekst og verdiskaping i de viktigste kystnæringene i Midt-Norge.

Kysthavnalliansen har fram til nå bestått av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS. Onsdag signerte også havnedirektørene i Trondheim Havn IKS og Helgeland havn IKS protokollen, som nå gjør Kysthavnalliansen enda sterkere. I alt står 34 midtnorske kystkommuner fra Nordmøre til Helgeland bak alliansen.

Sjømat på kjøl
At signeringen skjer under fiskerimessa NorFishing er ingen tilfeldighet. Kysthavnalliansen har gjennom de siste årene jobbet tett med næringsliv og myndigheter for å utvikle helhetlige logistikk- og infrastrukturløsninger i Midt-Norge. Hovedmålet er mer effektive, bærekraftige og miljøriktige transportløsninger som utløser vekstambisjonene i midtnorsk sjømatnæring og øvrig næringsliv.

– Gjennom alliansens initiativ «Tenketank Midt-Norge Sjø» går oppdrettere, transportører, havner og myndigheter sammen for å se hvordan sjøtransport kan avverge framtidig trafikkaos når sjømateksporten flerdobles. De første testturene skjer akkurat nå. Flere rederier har også søkt Kystverket om tilskudd til å starte opp nye, faste ruter for eksport av fersk fisk fra Midt-Norge til Europa, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

Infrastruktur på plass
Fram til nå har Kysthavnalliansen jobbet målrettet for å tilrettelegge kysthavnene på Hitra og i Rørvik for sjømateksport. Riksrevisjonen har slått fast at Stortingets nasjonale mål om godsoverføring fra vei til sjø og bane ikke er oppnådd. Frakt av laks til Europa sjøveien vil redusere klimautslipp, øke trafikksikkerheten på veiene og bidra vesentlig til at målene i Nasjonal Transportplan om godsoverføring kan nås.

– Viktig infrastruktur er på plass. Men Kysthavnalliansens viktigste jobb starter egentlig nå  ved å få sjømat og returgods over på sjøen i praksis, og etablere gode dør til dør-løsninger fra Nordmøre i sør til Helgeland i nord. Vår visjon er at det i Midt-Norge skal være mer naturlig å velge sjøtransport enn langtransport på veg, sier Kurt J. Johansson, havnedirektør i Helgeland Havn IKS og leder i den utvidete Kysthavnalliansen.

Du kan lese mer om Kysthavnalliansen i papirutgaven av Havnemagasinet. Neste utgave kommer 13. september.

Relaterte artikler