Cxense Display

Shopper sikkerhetstjenester


Karmsund Havn er ute i markedet og vil inngå rammeavtale vakt- og sikkerhetstjenester i havna.

Det skal inngås rammeavtale med et vaktselskap som skal ivareta de forpliktelser KH har etter reglene om International Ship and Port facility Security code (ISPS) i norsk forskrift (FOR 2013-05-29 nr 538, og FOR 2013-05-29 nr 539 om sikring av havner og havneanlegg mot terrorhandlinger).

Anskaffelsen gjelder i all hovedsak fast portvakttjeneste på et av havnas havneanlegg, vakthold ved anløp av cruiseskip samt ordinært vakthold ved behov. «Ordinært vakthold» kan være aktuelt ved defekte porter og lignende..

Fristen for å komme med tilbud er 31. august.

Relaterte artikler