Cxense Display

Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Arendalsuka finner sted 13.-18. august. Norske Havner er til stede under arrangementet, og planlegger en rekke arrangementer for å sette fokus på havn og sjøtransport.

Norske Havner har leid inn skoleskipet «Sørlandet» under hele Arendalsuka. Fullriggeren «Sørlandet» har fått en sentral plassering i Pollen, i hjertet at Arendal by. Her vil foreningen og samarbeidspartnere arrangere seminarer og workshops med fokus på maritim sektor. 


Program ombord på «Sørlandet» på Arendalsuka ser slik ut:

Mandag 13. au gust 

11:00 – 13:00 CRUISENÆRINGEN: ET LØFT FOR NORSKE VERFT OG NORSK MILJØPOLITIKK

Arrangør: Cruise Norway 

19:00 – 24:00 Dekkselskap  

Arrangør: Norske Havner

Tirsdag 14. august

08:30 – 10:30 HAVNAS ROLLE I TRANSPORTNETTVERKET

Arrangør: Norske Havner

11:00 – 13:00 DET INTERMODALE TRANSPORTKNUTEPUNKT I NORD

Arrangør: Narvik Havn

13:30 – 15:30  TILRETTELEGGER OG PÅDRIVER FOR SJØTRANSPORTEN

Arrangør: Kystverket

16:00 – 18:30 NORGE MÅ FULLRIGGES FOR FRAMTIDA: FISK FRA VEG TIL SJØ!

Arrangør: Tenketank Midt-Norge Sjø

19:00- 21:00 Dekkselskap

Arrangør: Embassy of the Republic of Latvia

Onsdag 15. august

08:30 – 10:30 MYNDIGHETSUTØVELSE OG BEREDSKAP I FARVANNET – HVEM SKAL HA ANSVARET?

Arrangør: Norske Havner

11:30 – 14:00  GODSFLYT MELLOM SJØ OG JERNBANE – HVOR STÅR VI OG HVOR GÅR VI?

Arrangør: Norconsult

14:30 – 16:00  GAMIFICATION AV FREMTIDENS HAVNER

Arrangør: Norconsult

16:00 – 18:30  Dekkselskap

Arrangør: Norconsult

Torsdag 16. august

11:00 – 13:00 «ALLE» SNAKKER OM Å FLYTTE GODS FRA VEI TIL SJØ OG BANE, MEN DET SKJER LITE

Arrangør: Drammen Havn

13:30 – 15:30 MER GODS PÅ SJØ OG BANE

Arrangør: Norske Havner

19:00- 24:00 Dekkselskap

Arrangør: Drammen Havn

Relaterte artikler