Cruiseskip er utslippsverstinger

20 prosent av utslippene skjer mens cruiseskipene ligger til kai. (Illustrasjonsfoto: Kristiansand Havn KF)

En beregning av utslippene fra den internasjonale cruisenæringen i norske farvann viser at tallene er dobbelt så høye som utslippeme fra Hurtigruten.

Totalt tilsvarer utslippene av CO2 fra cruiseskipene omtrent 3 prosent av Norges årlige utslipp fra innenlandstransport, skriver Adresseavisen.

Hovedsakelig til havs

Aldri før har det vært beregnet hvor mye CO2 den internasjonale cruisenæringen i Norge slipper ut, fordi internasjonal skips- og luftfart ikke omfattes av reglene for hvordan stater rapporterer sine utslipp.

Forskningsinstituttet Vestlandsforskning har derfor fått i oppgave å gjøre beregningene, skriver avisen. Tallene er ennå ikke publisert vitenskapelig, men metoden er både publisert og kvalitetssikret.

Utslippet på omkring 170 millioner liter brennstoff, mer enn dobbelt så mye som Hurtigruten, skjer hovedsakelig til havs, med omkring 80 prosent, mens 20 prosent av utslippene skjer mens cruiseskipene ligger til kai.

Flere virkemidler

– Vi lager en modell som gjør at man kan vite hvilke virkemidler som er rett å bruke de ulike stedene for å få en bærekraftig næring. Noen steder er landstrøm svaret, men det krever betydelige investeringer fra myndighetene. Andre steder må man redusere antall båter – eller senke farten. Dette er billigere virkemidler, sier seniorforsker Carlo Aall ved Vestlandsforskning til Adresseavisen.

Relaterte artikler