‘Fremtiden for maritim forskning’

Utprøving høsten 2017, f.v. Wave Glider, Sailbuoy og Seaglider. (Illustrasjon: Kongsberg Maritime AS)

Ubemannede fartøy, såkalte AUV som kan styre seg selv, er fremtiden for maritim forskning.

Det hevder Barentswatch.no på sin hjemmeside, i en artikkel under tittelen ‘Forsker uten fører’: AUV står for ‘autonomous unmanned vehicle’, altså autonome ubemannede fartøy. Direktør for Akvaplan-niva, Salve Dahle, leder prosjektet ’Glider – ubemannede havgående forskningsplattforme’ som er finansiert at Norges Forskningsråds program DEMO2000 og ConocoPhillips.

– Det finnes AUV både med og uten motor. De med motor kan gå slik du vil, men har begrenset rekkevidde. Vi satser på de uten motor som drives av sol, bølger og vind. Vi tror de er framtida for overvåkning og kartlegging av miljø og ressurser til havs, sier han.

Tre typer

Gliderprosjektet har tre autonome fartøy som kalles glidere:

1) Sailbuoy

Den minner om en liten seilbåt og kan holde 1-3 knops fart. Sailbuoy følger en oppsatt kurs og seiler fra A-B enten den må krysse mot vinden, eller seile med vinden. Det styrer datamaskinen i glideren selv. Via satellittkommunikasjon kan kursen justeres underveis.

2) Wave Glider

Den minner om et surfebrett, og glir på bølgene. Det 6–7 meter dype understellet har klaffer (flaps) som henger igjen når bølgene løfter glideren opp. På den måten «ror» glideren seg fram under vann med 1-3 knops fart.

3) Seaglider

Denne kan dykke ned til 1000 meters dyp. Den heves eller senkes i vannet ved hjelp av en pose som fylles eller tømmes for olje. Det gjør at Seaglideren øker eller minsker i omfang, slik at tettheten øker eller minsker tilsvarende. Det gjør glideren tyngre eller lettere enn vannet rundt. Snuten vendes opp eller ned ved at det medfølgende batteriet skyves fram eller tilbake.

Fylt med sensorer

Gliderne er fylt med sensorer. Siden Sailbuoy og Waveglider er på overflaten, drives datamaskin og satellittkommunikasjon av strøm fra et solcellepanel. Seaglideren, som er beregnet for undervannsbruk, har batteri i stedet for solceller. Den må derfor hentes inn hver andre til tredje måned for å skifte batteri, heter det artikkelen på Barentswatch.no.

En seaglider på vei ut på havet for å samle inn data. (Foto: Akvaplan-niva)

 

Smånytt

Oslo Havn KF foreslår å utvide maksfarten på fem knop til å gjelde 200 meter fra land, holmer og synlige skjær. Samtidig foreslås det at 25 knop er høyeste tillatte hastighet i øvrige deler av Oslos sjøområde. Dette kommer frem i høring og offentlig ettersyn om ny forskrift om fartsbegrensning i Oslo kommunes sjøområde, samt ny forskrift om bruk av og orden i kommunens havner og farvann. Frist for innspill er 3. oktober 2018, melder havneselskapet på egen hjemmeside.

Seiler berget – En mann om bord i en seilbåt ble tirsdag morgen reddet av en lokal fiskebåt, etter at seilbåten hadde tatt inn mye vann ved Kvassheim på Jærkysten. Redningsskøyta i Egersund rykket ut og fikk lenset båten, og sleper den til havn i Egersund, melder NRK.no.

 

Relaterte artikler