Cxense Display

Port Forward ‘fremtidens havn’

Illustrasjonsfoto: Kristiansand havn

Kristiansand havn har store forventninger som brukerpartner i Port Forward-prosjektet.

Havneselskapet skriver på sin hjemmeside, under tittelen ‘Vi lager fremtidens havn’: «Kick-off møte for det EU-finansierte prosjektet Port Forward ble holdt i Magdeburg, Tyskland i forrige ukei lokalene til det verdensledende forskningsinstituttet Fraunhofer IFF, hvor prosjektets innhold og fremdrift ble presentert. Prosjektet er finansiert gjennom EUs rammeprogram for forskning- og innovasjon, Horizon 2020.

Brukerpartner

Kristiansand havn deltar i prosjektet som en brukerpartner. Det vil si at vi kommer med innspill til prosjektet gjennom et såkalt ‘advisory board’, og stiller areal til disposisjon for teknologien som utvikles. Ved å delta i prosjektet får vi tilgang til det siste innen teknologi og digitalisering. Prosjektet tar spesielt sikte på å integrere Internet of Thing i den operative havnedriften gjennom utstrakt bruk av sensorteknologi.

Hvordan kan vi for eksempel effektivisere, digitalisere og forenkle containerhåndteringen gjennom bruk av sensorer? Hvordan kan vi få real-time overvåkingen av luft- og lydutslipp slik at vi kan drive havnen som en best mulig nabo til våre omgivelser. Disse spørsmålene er sentrale i prosjektet, og ny teknologi skal gi oss svarene.

Klare for neste trekk

Vi gleder oss over at prosjektet har startet opp, og vi ser frem til tre år med spennende oppgaver, og løsninger som kan bidra til å sikre at Kristiansand havn er en av Europas mest moderne havner.

Vi er klare for neste trekk,» heter det avslutningsvis i artikkelen på hjemmesiden.

Relaterte artikler