Cxense Display

Senker prisen for europalast

Roger Schjerva berømmer Color Line for satsingen fra frakt som nytt forretningsområde. (Foto: Oslo Havn)

Som første havn i Norge senker Oslo Havn KF prisen for europalast. Styreleder Roger Schjerva er glad for at Color Line nå dobler godskapasiteten mellom Norge og Tyskland.

– 2019 blir det tredje året på rad Oslo Havns priser i sum øker mindre enn konsumprisindeksen. Reelt sett reduserer vi nå prisene våre, sier Roger Schjerva i en pressemelding fra Oslo Havn,

Oslo Havn KF senker prisen per lasteenhet med ferger med opprinnelse fra Europa fra kr
137 per enhet til kr 83,50. Målet er å få enda mer gods over fra trailere til den miljøvennlige sjøveien. Mer gods sjøveien er helt avgjørende for at Oslo skal bli en nullutslippsby på sikt, slik bystyret i Oslo har som mål.

Foregangsrederi

Roger Schjerva berømmer Color Line for å styrke frakt som forretningsområde, og for å kjøpe et eget skip som settes i rute mellom Oslo og Kiel i januar 2019. Å flytte gods fra vei til sjø er et viktig miljøtiltak. Color Line har lenge vært et foregangsrederi innen miljø. Allerede i 2011 bygde rederiet om den første fergen så den kunne benytte landstøm.

– For stor andel varer fra Europa kommer i trailere over Svinesund. Dette jobber vi for å endre. Vi har fått flere short- sea linjer med gods fra Europa til Oslo. Det er en positiv utvikling der sjøtransporten tar markedsandeler fra veien. Dette er en trend vi ønsker å forsterke med denne miljørabatten, sier Roger Schjerva.

Er etterspurt

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen sier det er spennende og gledelig at Color Line etablerer et ro-ro tilbud (varer som kjøres direkte inn og ut av fergen) med så stor kapasitet og så høy frekvens.

– Et godt ro-ro-tilbud på godstransportens premisser har lenge vært etterspurt av vareeiere og transportører, men barrierene for å etablere et godt nok tilbud har vært svært høye. Det er 10-15 år siden et rederi klarte å forsvare investeringene og risikoen forbundet med nye ro-ro linjer til og fra Oslo havn. Derfor gjør Color Line et spenstig løft, slik at mange vareeiere og transportører kan overføre store mengder gods fra vei til sjø, sier Mathisen, og legger til:

– At Color Line nå etablerer et separat ro-ro tilbud er et eksempel på betydningen Oslo Havns kunder har for utviklingen av en god havn, en god by og en god godstransport.

Color Line er en viktig aktør i Oslo Havn (bildet), og blir enda viktigere med frakt som nytt forretningsområde og eget skip i rute til  Kiel fra januar neste år. (Foto: Oslo Havn)

 

Relaterte artikler