Føyer sammen kaier

Foto: Birger Hovland/Karmsund havn

Utbygging av kaier på killingøy vil gi en sterk forbedring av basens infrastruktur, melder Karmsund havn på sin egen hjemmeside.

I løpet av høsten vil kaiene på Killingøy fastland bygges om. Der det i dag er oppdeling i flere punktkaier, blir det rigget påbygg som skal føye disse sammen til lengre og hele kaier.

Veidekke Entreprenør skal bygge

Tomrommet som er mellom kaiene, blir ikke fylt ut med masse i sjø, men det skal settes pæler og legges dekke på disse, som så forbinder eksisterende kaier. Dette vil gi bedre forhold for mobiliseringer og operasjoner på kaikant. Arbeidene foretas av Veidekke Entrepenør AS, etter gjennomført anbudsrunde.

Samtidig med arbeidene på kaiene, vil lysforholdende på Killingøy bli utbedret og oppgradert. Flere lysmaster vil bli satt opp, og disse vil få ledbelysning og smart lysstyring, for å effektivisere energibruken og minske lysforurensning, heter det i pressmeldingen.

Leier hall

Saga Subsea AS har inngått en 10 års avtale med Karmsund Havn IKS, om leie av Hall C på Killingøy, melder Haugesunds Avis.

 

Relaterte artikler