Cxense Display

Milliardtap for havneoperatørene

Are Kjensli er ‘svak optimist’. (Foto: Wikipedia/Trondheim Havn)

‘Havneoperatørene har måttet tåle et tap på over en milliard kroner siden 2007.’

Siden 2010 har godstrafikken hatt tilnærmet null prisvekst. En analyse av logistikkbransjen for NHO Logistikk og Transport var driftsmarginene for logistikkaktørene tett på null i 2016.

Havneoperatørene verst stedt

Verst stedt er havneoperatørene som har måttet tåle et tap på over en milliard kroner siden 2007. Adm. dir. Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport kommenterer i Finansavisen:

– Vi har hatt tøffe tak med havnearbeidere om lønns- og arbeidsvilkår. I fjor høst inngikk vi en ny tariffavtale, uten havnearbeidernes fortrinnsrett. Det gjør det lettere å effektivisere, og vil hjelpe, så eg er svak optimist på havnenes vegne.

Kjensli har ikke nøyaktige tall for hvor mye av kostnadsøkningen for transportbransjen som helhet som skyldes økte miljøkrav: – Men det er ingen tiltak for transportbransjen av smme type som bilister har fått, og som koster rundt 4 milliarder kroner årlig. Skal man få transportbransjen raskere mot nullslipp, må man komme med stimuli.

Vei og sjø dominerer fullstendig

Godsmengden har økt moderat med 16 prosent fra 2010 til 2016. Vei og sjø er omtrent jevnstore og dominerer fullstendig foran tog og lufttransport, skriver Finansavisen.

 

Smånytt

Søker etter ny kystdirektør – Samferdselsdepartementet jaktar på ein permanent kystdirektør, og har lyst ut stillinga. Etter at Kirsti L. Slotsvik gjekk av som kystdirektør i mars, har Per Jan Osdal vore konstituert som øvste leiar i Kystverket. I stillingsannonsa heiter det at ein mellom anna «søker ein strategisk, utviklingsorientert og synleg leiar, som har god forståing for samfunnet og interesse for samferdselssektoren».

Tysk skip fikk bistand – En tysk fregatt fikk bistand i den sterke vinden i Harstad havn, lørdag formiddag. Til Harstad Tidende sier trafikkinspektør i Harstad havn, Andreas Larsen at det til sammen kommer tre tyske skip til Harstad. – Tau- båtene er bestilt i ukevis i forkant. Det er vanlig når vi fortøyer slike skip, sier han til avisa. Den sterke vinden har også ført til at seilbåtregattaen som skulle avvikles lørdag, ble avlyst, melder NRK.no.

Godstransport mellom Kina og Narvik – Narvik havn og Futurum har inngått avtale med kinesiske Xi’an om å jobbe for å få på plass godstransport med jernbane mellom Kina og Narvik via Ofotbanen. Transportene skal gå via Kasakhstan, Russland, Kouvola i Finland før de krysser inn i Sverige ved Haparanda og Torneå. Vel fremme i Narvik er det anslått at containerne fra Kina vil ha brukt knappe to uker. Fra Xi’an til Kouvola rett øst for Helsingfors skal togtransportene bruke kun 10 dager, melder Fremover.

Miljøgifter – Det er påvist miljøgifter i massene som skal mudres ut i Reipå havn, melder Avisa Nordland.

Line Håkensen (51) tar 1. september over stillingen som økonomi og administrasjonssjef i Moss Havn. Hun kommer fra stilling i Forsvarsbygg. Line er fra Fredrikstad og utdannet både som økonom og innenfor helsefag, er gift, har 2 barn og 2 barnebarn. Hun har en aktiv fritid og elsker friluftsliv i alle varianter, skriver Moss Havn på egen hjemmeside.

Store ringvirkninger – I følge en ny ringvirkningsanalyse uført av GEMBA Seafood Consulting A/S har Karmsund Havn store ringvirkninger for regionen. Enten direkte eller indirekte tilsvarer sysselsettingseffekten 3078 årsverk. 1808 årsverk er direkte knyttet opp mot havneaktivitetene. Årsverkene utgjør cirka 10 prosent av de samlede private årsverkene i eierkommunene.  Tallene viser omsetning fra virksomhetsaktivitetene ved Karmsund havn har en verdi på 7,080 milliarder kroner, som utgjør 2,463 kroner i verdiskapning og gir 320 millioner kroner i direkte og indirekte skatteintekter til eierkommuene, som utgjør rundt 11 prosent av de samlede skatteinntektene i Karmsund havns eierkommuner, skriver hninfo.no

Havnestyre Arendal Havn KF har engasjert Asplan Viak til å utarbeid forslag til hvordan Kittelsbukt best kan tas i bruk for offentligheten. To forslag legges torsdag fram for bystyret: Det ene er at åtte parkeringsplasser i Kittelsbukt beholdes, og at resten av området brukes til benker og grønne arealer som skal invitere forbipasserende til å sette seg ned og nyte utsikten. I det andre foreslås det at alle parkeringsplassene som er der i dag, flyttes inn i fjell. Det gir rom for flere og større grøntarealer, blant annet små beplantede voller, som skal gi et enda større inntrykk av et grønt område, melder Arendals Tidende.

Relaterte artikler