Cxense Display

Vant 50 millioner for smart transport

Fergene fyller en viktig funksjon for smart transport i Bodø og Salten. (Arkivfoto: Odd Henrik Vanebo)

“Kombinerer kollektivtrafikk, fly og ferge på en svært god måte og har fokus både på person- og godstransport.“

Smartere transpot Bodø gikk av med hovedpremien på 50 millioner kroner i konkurransen Smartere transport i Norge.

Morgendagens utfordringer

Konseptet til Nordland fylkeskommune om å finne gode løsninger på både dagens og morgendagens utfordringer i byer er veldig spennende og fremtidsrettet, heter det i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

Bidraget ‘Smartere transport Bodø’

  • kombinerer kollektivtrafikk, fly og ferge på en svært god måte og har fokus både på person- og godstransport
  • skisserer en ny og mer sømløs transport, med flere typer transportmidler og bruk av kompleks teknologi
  • beveger seg utenfor tradisjonelle rammer på en spennende og innovativ måte
  • fokuserer på individets behov for mobilitet
  • bidrar til en ny start for en ny bydel
  • tester ut selvkjørende busser og sammenkoplede kjøretøy
  • gjør sanntidsdata tilgjengelig for brukerne på deres eget språk
  • trekker inn befolkningen gjennom et fysisk og virtuelt by-laboratorium
  • bidrar til en holdningsendring og vil involverer de unge gjennom «gameification»
  • bidrar til innovasjon og være skalerbart til andre steder i Norge.

Prisutdelingen fant sted i Samferdselsdepartementet onsdag.

 

Smånytt

Hammerfest på andreplass – Hammerfest havn er på andreplass i landsdelen når det gjelder godstrafikk. Bare i Narvik er godsmengden større. Det går fram av en oversikt som presenteres i årsberetninga fra Havnestyret, som kommunestyret skal behandle torsdag, melder nrk.no.

Kristiansand Havn inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel. Havnekonferansen har i flere år blitt avholdt for fulle hus, skriver Kristiansand på egen hjemmeside.

Relaterte artikler