Narvik Havn og Ofotbanen i EU-korridor

Kartet viser EUs kjernekorridorer inkludert forslaget med å innlemme Den botniske korridoren og Ofotbanen. (Illustrasjon: TENtec)

Europakommisjonen foreslår å forlenge en av Europas viktigste transportkorridorer til Narvik.

– Det er strålende nyheter, sier Torjus Kleiven Kandal ved Nord-Norges Europakontor til High North News. Ofotbanen og Narvik er allerede på EUs liste over “kjernenettverk”, men en statusheving til kjernekorridor vil ha enorm betydning. Korridorene er de høyest prioriterte transportområdene, og det er her brorparten av penger brukes.

Narvik  endestasjon

Narvik er satt opp som endestasjon på en transportkorridor som starter på Malta i Middelhavet. Kandal forklarer at Ofotbanen er av stor strategisk betydning for EU:
– 90 prosent av jernmalmen som tas ut i EU kommer fra Kiruna og skipes ut over Narvik, så det er klart dette er viktig for tysk industri og hele EU. I tillegg kommer størsteparten av vareleveransene til Nord-Norge med jernbanen, og spesielt næringslivet nord for Narvik er svært avhengig av høy regularitet på denne strekningen. Videre, så er det stort potensial for å få mer av fisken fra Nord-Norge transportert ut i markedet med jernbane, og da må flaskehalsene fjernes for å få varer som fisk fra Nord-Norge ned til Europa og andre varer nordover, sier Kandal til High North News.

Støtte fra Norge 

Det var Sverige og Finland som først begynte arbeidet med å heve statusen til denne strekningen. Nord-Norges EU-kontor var raskt ute med å gi sin støtte og bidra i arbeidet.

Det er totalt ni transportkorridorer i EU, og i tillegg til Ofotbanen og Narvik Havn er det foreslått å innlemme den botniske korridoren (rundt Bottenviken) i transportkorridoren omtalt som Middelhavet-Skandinavia.

 

Smånytt

Nytt regelverk for verdensarvfjordene – Et nytt regelverk som skal redusere utslipp, og bedre miljøet, i Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geiranger, Synnulvsfjorden og Tafjorden på Vestlandet sendes nå ut på høring. Målet er at regelverket trer i kraft innen 1.januar 2019, melder Sjøfartsdirektoratet.

Kystdirektørstillingen lyses ut – Etter at Kirst L. Slotsvik gjekk av som kystdirektør i mars, har Per Jan Osdal vore konstituert som øvste leiar i Kystverket. No jaktar Samferdselsdepartementet på ein permanent kystdirektør, og har lyst ut stillinga. I stillingsannonsa heiter det at ein mellom anna «søker ein strategisk, utviklingsorientert og synleg leiar, som har god forståing for samfunnet og interesse for samferdselssektoren», melder Kystverket.

Oljeutslipp – På Twitter melder politiet om et mindre oljeutslipp i havna i Bossekop. Brannvesenet og Alta kommune følger opp. Operasjonsleder Svein Erik Jakobsen i Finnmark politidistrikt opplyser til IFinnmark at det kan dreie seg om lekkasje fra et fartøy som ligger ved kai i havna.

Tom Georg Indrevik blir ny styreleder i Bergen Havn etter Jan Erik Kjerpeseth. Miljø, byutvikling og økt transport på sjøen blir viktige saker for den nye styrelederen, melder Bergen Havn på egen hjemmeside.

Relaterte artikler