Heder til bærekraftige reisemål

Lysefjorden hedret: Stolte mottakere av diplom i Nærings- og fiskeridepartementet i dag, her ved (fra venstre) daglig leder Helge Kjellevold, Lysefjorden utvikling, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og ordfører Bjarte Dagestad, Forsand kommune. (Foto: NFD)

Syv nye reisemål mottok i dag Merket for bærekraftig reisemål av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Tre av de syv er fjorder og kystregioner: Lindesnesregionen, Lyngenfjorden og Lysefjorden.

– Det store engasjementet rundt merkeordningen viser at norske reiselivsdestinasjoner tar bærekraftig utvikling på alvor. Gjennom samarbeid med andre deler av næringslivet og kommunene, kan reiselivsnæringen på denne måten bli en positiv bidragsyter til verdiskaping og arbeidsplasser, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Cruise skaper utfordringer

Inngår havnene i kriteriene for juryering? Ingunn Sørnes, spesialrådgiver i Innovasjon Norge og prosjektleder for Merket for bærekraftig reiseliv, svarer: – Det er hele destinasjonen og hele dens reiseliv man henter inn tall og dokumentasjon fra. Standarden i ordningen har indikatorer som forutsetter at reiselivet besvarer indikatorene sammen med kommune – og andre aktører. I den generelle standarden ligger ingen havnespesifikke kriterier (bortsett fra en indikator som spør om transportmåter til reisemålet). Reisemål som har en stor andel av markedet sitt på cruise har imidlertid utfordringer vi ønsker å fange opp, derfor er det under utvikling et tillegg til standarden som reisemål med høy andel av cruisetrafikk vil måtte besvare i tillegg. Denne vil antakelig foreligge ved årsskiftet 2018/19.

Turistfergen er en populær aktør i Lysefjorden. (Foto: Explore Lysefjorden)

Sørnes gratulerer alle syv reisemål som har lagt ned et stort arbeid med mål om en bærekraftig utvikling. Med hele syv nykommere stiller Norge sterkere som et bærekraftig reisemål og gir reisemålene et bedre grunnlag for ansvarlige valg fremover.

Verktøy for reisemål

Innovasjon Norge har utviklet og tilbyr Merket for Bærekraftig reisemål som et verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig lokal reiselivsutvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping. Prosessen eies og drives av et lokalt eller regionalt reisemål- eller destinasjonsselskap.

Internasjonalt anerkjent ordning

Tidligere i år ble den norske standarden «Bærekraftig reisemål» godkjent av det internasjonale organet Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Norge er med dette ett av få land som har en godkjent nasjonal standard for bærekraft i reiselivet.

– Det er flott å se at Norge også innenfor reiseliv har utmerket seg internasjonalt. Godkjenningen av den norske standarden viser at Norge er et foregangsland innenfor arbeid for å få til en bærekraftig utvikling ikke bare av enkeltbedrifter men også av hele reisemål, sier Røe Isaksen.

GSTC-godkjente standarder

– Vi er stolte over å ha Innovasjon Norges Merkeordning for bærekraftig reisemål som en del av den utvalgte gruppen av GSTC-godkjente standarder. Innovasjon Norge leder arbeidet med å utvikle bærekraftig reisemål på en måte som gjør dem til et godt eksempel for andre å følge sier Luigi Cabrini, styreformann i GSTC .

Svenske reisemål ser mot Norge

Den norske merkeordningen nyter stor oppmerksomhet også utenfor Norge. Tidligere i år ble diplom for godkjenning for første gang sendt ut over Norges grenser – til Sverige. Da mottok de to svenske skidestinasjonene Sälen og Idre Merket for bærekraftig reisemål. Med dette er alle fire kommunene i Scandinavian Mountains; Trysil, Engerdal, Sälen og Idre godkjent gjennom Innovasjon Norges ordning.

Enorm interesse

Norske reisemål står nå i kø for å starte sin utviklingsprosess for en mer bærekraftig reisemålsutvikling. Tilsammen 15 reisemål har mottatt merkeordningen og 12 nye reisemål har startet på det to år lange løpet mot å kvalifisere for merket første gang. Reisemålene må vise en positiv utviklingstrend på en rekke indikatorer for å beholde merket på lang sikt.

– Det er spennende å se at dette arbeidet blir tatt på alvor av norske reisemål og at Norge har tatt en posisjon med mer systematisk arbeid med bærekraft på destinasjonsnivå, avslutter Sørnes.

 

Fakta om Merket for bærekraftig reisemål
  • Merkeordningen er et verktøy for systematisk arbeidet med bærekraft på reisemål der reiselivsnæringen er pådriver.
  • Ved å kartlegge ulike kriterier fordelt på de tre dimensjoner av bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk) måler reisemålene sin egen utvikling i det langsiktige arbeidet for økt bærekraft.
  • Som en del av arbeidet har reisemålene planlagt tiltak, analysert status – og dokumentert forbedring på i alt 104 indikatorer (44 kriterier som konkretiseres av de 104 indikatorene) innenfor områdene miljø, samfunn og økonomi.
  • Standarden dekker 5 områder: Forankring i kommune, forankring i reiselivet, bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet. Arbeidsprosess er normert til rundt 2 år.
  • Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet ER bærekraftig. Merkeordningen er et redskap for utvikling, og reisemålene må vise en forbedring på sikt.
  • Til nå har 15 destinasjoner mottatt Merket for bærekraftig reisemål siden lanseringen i mars 2013. Disse destinasjonene er: Trysil, Røros, Vega, Lærdal. Svalbard, Geilo, Setesdal, Inderøy, Femund Engerdal, Lyngenfjordregionen, Lindesnesregionen, Lysefjorden, Sälen, Idre og Visit Lillehammer.

 

 

 

 

Relaterte artikler