Endelig sjøkart over Storfjorden

STORFJORDEN: To nye hovedseriekart for Svalbard, og ett i ny utgave, ble utgitt av Kartverket 9. mai 2018. Dette gir dekning rundt hele Spitsbergen. (Foto: Olav Haugen)

– Dette er en milepæl! Nå er det mulig å seile gjennom Storfjorden, og dermed rundt hele Spitsbergen, sier avdelingsdirektør Gudmund Jønsson i Kartverkets sjødivisjon.

9. mai utga Kartverket to splitter nye sjøkart for Storfjorden på Svalbard, melder Kartverket på sin egen hjemmeside:

Det er sjømålt en korridor gjennom Storfjorden. Korridoren har en bredde på cirka 2,5 nautiske mil (nesten 5 km) og er tydelig merket i sjøkartene og i kartenes kildediagram.

– Korridoren er som ei bred gate. På utsiden av gata er det kun sydd inn eksisterende data av ymse kvalitet. Det er viktig for Kartverket å få utgitt de områdene som er sjømålt med moderne metoder (multistråle-ekkolodd), og vi prioriterer etter dokumenterte brukerbehov, sier Jønsson.

I tillegg til to nye sjøkart, utgis en ny utgave av eksisterende sjøkart for Storfjorden Nord, 9. mai 2018:

 • 528 Storfjorden Sør. Isbukta – Kvalpynten (nytt kart)
 • 532 Storfjorden. Kvalpynten – Agardhbukta (nytt kart)
 • 533 Storfjorden Nord. Freemansundet – Heleysundet – Sørporten (ny utgave). Tidligere utgave fra 2013 er nå ugyldig.

De tre kartene inngår i Kartverkets hovedkartserie for Svalbard. Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten.

Korridorer er en god start

Kystverket har vært en viktig samarbeidspart for å få optimalisert sjømålingsarbeidet i Storfjorden, og lostjenesten er fornøyd med at det nå foreligger nye sjøkart for Øst-Svalbard:

– Dette er veldig bra! Korridorer er en forbedring og vi er glade for at de har kommet i sjøkartene. På sikt vil det være mulig å lose i området, sier Roy Arne Rotnes, losoldermann for Troms og Finnmark.

Under 25 prosent av farvannet rundt Svalbard er sjømålt med moderne metoder:

– Det er fortsatt enorme områder å kartlegge, særlig på nord- og østsiden av Svalbard. Men korridor-målinger er en god start. Samarbeidet med brukerne er avgjørende i Kartverkets jobb med å prioritere hvilke områder som skal kartlegges, forteller Jønsson.

– Hvorvidt man kan seile og lose i korridoren avhenger i stor grad av isforholdene, ikke bare om det er sjøkart i området. Aller helst skulle vi jo ønske at hele Storfjorden var kartlagt, sier losoldermann Rotnes.

Økt skipstrafikk

AECO (Associaiton of Arctic Expedition Cruise Operators), Kystverket og Kartverket har hatt flere møter for å diskutere framdrift og samarbeid for sjøkartlegging og sjøkartproduksjon for Øst-Svalbard.

– Skipstrafikken øker i området, inkludert ekspedisjonscruisetrafikk, og det er forventet en ytterligere økning i årene som kommer. Sjøkartlegging med moderne metoder anses som et av de viktigste tiltakene for sjøsikkerheten, og det er derfor svært gledelig at Kartverkets sjødivisjon på relativt kort tid har vært i stand til å møte utviklingen på denne måten, sier administrerende direktør Frigg Jørgensen i AECO.

Fakta om sjøkartene

Hovedseriekart nummer 528, 532 og 533 dekker tilsammen hele Storfjorden på Svalbard, fra Isbukta (nord for Sørkapp) til Freemansundet og Heleysundet i nord.

Kartenes målestokk er 1:100 000. Sjøkart nr. 533 Storfjorden Nord inneholder spesialer for Ormholet i målestokk 1:20 000 og Heleysundet i målestokk 1:50 000.

Alle de tre kartene er utgitt i Mercator projeksjon:

 • Kart nr. 528 Storfjorden Sør har standard parallell 77°N
 • Kart nr. 532 Storfjorden har standard parallell 77°40’N
 • Kart nr. 533 Storfjorden Nors har standard parallell 78°30’N

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av hovedseriekartene er også dekket av offisielle elektroniske sjøkart (ENC).

Slik er kartene merket:

 • Hovedseriekart nr. 528: Utgitt av Kartverket 2018. POD: 9. mai 2018. Rettet t.o.m. Efs nr 08/18.
 • Hovedseriekart nr. 532: Utgitt av Kartverket 2018. POD: 9. mai 2018. Rettet t.o.m. Efs nr 08/18.
 • Hovedseriekart nr. 533: Utgitt av Kartverket 2001. Ny utgave 2018. POD: 9. mai 2018. Rettet t.o.m. Efs nr 08/18.

Kartene har følgende begrensning:

 • Hovedseriekart nr. 528: SW hjørne: 76°46’00’’N, 016°40’00’’E, NE hjørne: 77°27’00’’N, 021°00’00’’E
 • Hovedseriekart nr. 532: SW hjørne: 77°23’00’’N, 017°20’00’’E, NE hjørne: 78°04’00’’N, 021°45’00’’E
 • Hovedseriekart nr. 533: SW hjørne: 78°00’00’’N, 018°45’00’’E, NE hjørne: 79°00’00’’N, 022°15’00’’E
 • Norske sjøkart utgis som ny utgave og nytt kart
 • Ny utgave av et eksisterende sjøkart inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.
 • Nytt kart har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.
 • Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Etterretninger for sjøfarende (Efs)

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser og tracings til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

HOVEDSERIEKART FOR SVALBARD: Utsnitt av sjøkart nr. 532 Storfjorden. Kvalpynten – Agardhbukta, som ble utgitt i mai 2018.

(Kilde: Kartverket.no; gjengitt med tillatelse.)

 

Smånytt

Bergen Havn utlyser fotokonkurranse med tema cruise. Bildet bør formidle byens havnevirksomhet, og cruiserelaterte bilder «med personlighet» og tydelig forbindelse til Bergen vektlegges. Tenk alle årstider, alle tider på døgnet, folkeliv og attraksjoner, heter det i invitasjonen Vinnerbildet, som premieres, vil pryde forsiden på neste års cruisebrosjyre

 

Relaterte artikler