Cxense Display

Prøvelaster med laks til Hirtshals

Kristiansand og Nordmøre havn, som driver havneanlegget på Jøsnøya – Hitra kysthavn, har store forventninger til sjøtransport av laks fra Hitra til Hirtshals. (Illustrasjon: Hitra kysthavn)

En fast båtrute mellom Jøsnøya på Hitra og kontinentet med laks ombord, har vært på idé- og ønskestadiet i en årrekke. I august gjør Egil Ulvan Rederi de første forsøkene på å realisere dette.

– Lasten skal gå i container med våre linjefartøy som profileres under «With Line» og som skal ha regulere anløp av Danmark, forteller daglig leder i Egil Ulvan Rederi, Arild Hoff, til Hitra-Frøya.

Åpner for større samarbeid
Hoff opplyser at prøvelastene med fersk laks til Hirtshals er et samarbeid med Blue Water fra Danmark.

– Hvis vi lykkes, er det mulighet for at samarbeidet blir videreført og at omfanget blir utvidet. Vi kjører noen laster nå for å teste ut tidsaspektet, kostnadsaspektet, praktiske forhold rundt lastebærere mellom oppdrettsselskapet og Jøsnøya. Blant annet. Det handler jo også om å finne gode løsninger mellom slakteriene og havna. Akkurat dette legger vi oss ikke så mye borti – vi går til den kaia vi blir spurt om. Og i dette tilfellet ble vi spurt om å frakte laks fra Jøsnøya og sørover, og da gjør vi det.

45-fots kjøle-containere

Hoff forteller at rederiet kommer til å bruke 45-fots kjøle-containere (standard størrelse) som kan lastes direkte på slakteriet for å unngå omlastinger av isoporkasser, med dertil fare for ødeleggelser.

Rederiet også jobber med å finne synergier til ruta: frakt av en tett beslektet varetype. Hoff sier: – Vi vil også gi honnør til Hirtshals havn, som har åpna for å gi oss OK anløpsbetingelser. De ser at hvis vi får testa ut dette, kan de bli flere anløp og butikk for dem også etterhvert, sier Arild Hoff til Hitra-Frøya.

Hitra kysthavn

I HAVNEFOKUSE, Havnemagasinet nr. 3 i år, heter det om satsingen: – Vi har jobbet med dette i ni år. I 2015 ble det et konkret prosjekt, da vi fikk støtte fra Kystverket til å planlegge sjøtransport av sjømat fra Midt-Norge. Siden har vi hatt ytterligere to prosjekt med fokus på seilingsopplegg og kostnader. Nå har det, i samarbeid med Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR), fått et interessant volum, slik at vi kan snakke om et gjennombrudd, sier seniorrådgiver Jan-Olav Bjerkestrand (bildet), som er intern prosjektleder for sjøtransport av fisk i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH).

Nøkkelen er etableringen av Kysthavnalliansen (2014), som er et samarbeid mellom KNH og NTHR. En samarbeidsavtale med danske Hirtshals Havn om sjøtransport mellom Hitra Kysthavn og Hirtshals Havn i Danmark er utvidet ved at Kråkøya kysthavn i NTHR innrettes som eksporthavn for sjømat på linje med Hitra. Avtalen skal gi grunnlag for en bedre koordinering av initiativene rundt sjøtransport mellom Midt-Norge og Hirtshals.

Kråkøya kysthavn er nå klar for operasjon, og markerte dette ved en offisiell åpning av det nye havnetilbudet tirsdag i forrige uke.

 

Smånytt

Hurtigbåtkaia i Tromsø flyttes til havneterminalen. Siste avganger for Hurtigbåter fra dagens kaiplass ved Nerstranda kjøpesenter vil være onsdag 6. juni kl. 07.00 (Linje 2, Tromsø- Finnsnes-Harstad) og kl. 07.10 (linje 4, Tromsø-Lysnes-Tennskjer-Vikran-Tromsø), melder Tromsp havn.

«Smart Bodø» – Innovasjon Norge har gitt tilskudd til Bodø kommune skal utvikle en hel ny bydel i forbindelse med at flyplassen skal flyttes. Prosjektet kalles «Ny by – ny flyplass». Ved å bygge og utvikle en helt ny bydel fra bunnen ser Bodø kommune dette som en unik mulighet til å skape framtidens løsninger og tenke helt nytt innen byutvikling. Målet er at dette også skal få innvirkninger i dagens by. Satsingen heter «Smart Bodø».

Dyr gjennomfart – Kvart skip koste 26.000 kroner gjennom Stadtunnelen, verdas første skipstunnel, som ifølge ein ny rapport blir dyrare å byggje og mindre nyttig enn tidlegare førespegla. Forkjemparane nektar for at Stad skipstunnel står i fare for å bli skrinlagt. Rapporten, som Atkins og Oslo Economics har laga, er gjort på oppdrag frå Samferdsledepartementet og Finansdepartementet. Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen seier dei vil gå nøye gjennom rapporten, før dei tek stilling til vidare handtering av prosjektet, melder NRK.no.

Underdirektør Anita Christoffersen er i statsår utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet. Christoffersen skal lede Kystseksjonen i Kyst- og miljøavdelingen.

Dyrt å gi landstrøm til cruiseskip – Det vil koste opp mot 100 millioner kroner å få etablert forsyning av landstrøm til cruiseskip som kommer til Stavanger havn. Ifølge en ny rapport er det bare to av de 64 cruiseskipene som kommer i år som kan ta imot landstrøm, melder NRK.no med Aftebladet som kilde.

 

 

Relaterte artikler