Kråkøya-åpningen en mediejippo

Folkefesten sett fra oven. (Dronefoto: PKOM/Torger Ramfjord)

– Havna og industriparken viser at Midt-Norge tar ansvar, både for økt matproduksjon og miljøvennlig transport.

Det uttalte Paul Ingvar Dekkerhus, havnedirektør Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, ved den offisielle åpningen av Kråkøya kysthavn tirsdag. En begivenhet som fikk fortjent topp mediedekning. Ja, innovasjonsiveren i midtnorsk laksenæring har vakt interesse langt utenfor landegrensene. Blant annet meldte et team fra Sør-Koreas største TV-selskap KBS sin ankomst til åpningsfesten!

‘Fjerner tusenvis av trailere langs veiene‘

Fiskeriminister Per Sandberg (her til høyre) stod for den offisielle åpningen. fikk æren av å åpne. Til venstre havnedirektlr Paul Ingvar Dekkerhus og i midten styreleder Oddvar Bakke. (Foto: PKOM/Eystein Fiskum Hansvik)

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) som sto for den offisielle åpningen, ved å trykke på knappen som heiste den første sjømatkontaineren fra Namdalskysten om bord fra Kråkøya kysthavn, karakteriserte begivenheten som ‘en milepæl for norsk laksenæring og alle som bor og ferdes langs E6’:

– Nå får verdens beste sjømat kortere vei til verdensmarkedene. Kråkøya kysthavn bringer oss nærmere målet om å få gods over fra vei til sjø. Denne havna kan være med på å fjerne tusenvis av trailere langs veiene våre.

Godord i kø

Nord-Trøndelag Havn IKS Rørvik (eid av Vikna, Leka og Nærøy kommuner) har fram så langt investert 85 millioner kroner i Kråkøya kysthavn og industripark. Godordene stod naturligvis i kø under åpningsfesten:

Amund Hellesø, ordfører i Vikna kommune: – Industriparken gir næringslivet mulighet til å utvikle spennende og framtidsretta virksomhet langs riksveg nummer 1. Denne satsingen er helt nødvendig hvis ikke veinettet skal knekke helt sammen.

Harald Tronstad, regiondirektør Kystverket, region midt: – Skal man få transporten over fra vei til sjø, så må en legge til rette for det. Det er det vi har gjort her. Folket på Vikna gir aldri opp!

Terje Sørvik, leder for hovedutvalg for næring, Trøndelag fylkeskommune: – Kommunene har vært forutseende ved å legge til rette. Dette er bare en begynnelse på det som kommer til å vokse fram på Kråkøya. Det er fenomenalt viktig at vi får infrastruktur som lar oss ta ut det fantastiske potensialet som finnes i naturressursene på Trøndelagskysten. Vi vil ikke være i stand til å bygge et veinett som takler veksten i havbruksnæringa.

Robert Eriksson, adm. dir Norske Sjømatbedrifters Landsforening: – Havna blir et midtpunkt på kysten.  Skal vi lykkes, er vi avhengige av god infrastruktur. Havna er viktig for å få mer av fisken over på sjøtransport.

Jan Kjetil Paulsen, seniorrådgiver sjøfart, Miljøstiftelsen Bellona: – Det er bred enighet om at godsoverføring fra vei til sjø gir en god klimaeffekt.  Vi er helt avhengige av nye transportløsninger.  Vi må finne andre metoder å få fisken til markedene på enn med vei og sjø.

Folkefest på kaikanten

NTHR på vegne av de stolte eierkommunene Vikna, Nærøy og Leka inviterte til åpen folkefest på kaikanten. Det ble servert sprudlevann i stettglass og kortreist fingermat fra sjøen (tilberedt av kokkeelever fra Ytre Namdal videregående skole) og underholdning fra Namdalens – og hele Norges Bjarne Brøndbo.

En milepæl

Her lastes den første containeren med sjømat ombord fra Kråkøya Kysthavn i Rørvik. (PKOM/Eystein Fiskum Hansvik)

Selv om kai-åpninga er en stor begivenhet lokalt på Namdalskysten, markerer åpninga av Kråkøya kysthavn en milepæl for norsk laksenæring, miljøet og framtidige trafikkutfordringer i Midt-Norge og langs E6 og Riksveg 3 gjennom Østerdalen:

  • Norsk lakseproduksjon skal fram mot 2050 femdoble produksjonen. Denne veksten ønsker også Midt-Norge å ta del i.
  • Dersom denne laksen eksporteres på akkurat samme måte som i dag, vil det i 2050 passere et vogntog med midtnorsk laks gjennom Klett-krysset sør for Trondheim hvert 2. minutt – hver eneste dag, hele året gjennom…
  • Samtidig er prognosen fra den såkalte Godsanalysen som er gjort i forbindelse med Nasjonal Transportplan, at den generelle godsveksten i Norge vil føre til 50.000 flere vogntog på veien hver dag. Satt etter hverandre vil disse ekstra vogntogene danne en 100 mil lang rekke – tilsvarende distansen Trondheim – Oslo – Trondheim. Det kan altså bli mye mer tungtrafikk for mange!
  • Gjennom Tenketank Midt-Norge Sjø (ledet av Miljøstiftelsen Bellona) tar oppdrettere, transportører, havner og offentlige myndigheter i Midt-Norge nå grep. De vil nå teste ut sjøtransport for å unngå framtidig trafikkaos og -ulykker og redusere klima- og miljøutslipp fra sjømateksporten fra regionen.
  • Med åpninga av Kråkøya kysthavn er den viktigste infrastrukturen på plass for å flytte deler av trøndersk lakseeksport til Europa over fra veg til sjø (7 av 10 norske oppdrettslakser eksporteres til Europa i dag). Kysthavna ligger i hjertet av sjømatklusteret på Namdalskysten og er spesielt tilrettelagt for sjømateksport. I det andre trønderske laksetyngdepunktet, Hitra/Frøya, står Hitra kysthavn på Jøsnøya klar til å sende laks sjøveien til Kontinentet.
  • Gjennom insentivordningen for overføring av gods til sjø, bidrar Regjeringen til å stimulere etablering av en fast eksportrute for fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa. Da fristen for å søke insentivordningen gikk ut 15. mai, hadde fire søknader kommet inn til Kystverket om å etablere en slik sjømatrute.

 

Tidslinje for utbyggingen

2006: SINTEF utarbeider presentasjon for mulige etablerere på Kråkøya. Grunnerverv vedtatt i havnestyret og formannskapet mai 2006.

2008: Havna overtar eiendommen. Tømmerdal Consult beregnet veifylling fra Stakkskardet til Kråkøya og mulige kai-løsninger på Kråkøya.

2009: Områderegulering igangsettes.

2013: Reguleringsplan vedtas av kommunestyret 24.10.2013. Mens havnedirektøren deltar på landsmøte i Norske Havner i Florø, får han en hyggelig telefon fra Kystverket med forespørsel om havna var interessert i massene fra utsprengingen av Haverskjærgrunnen og to andre grunner som skal utdypes. Svaret var selvfølgelig ja. Utdypingsarbeidet og dumpingen i Kråkøyvågen ble ferdigstilt før jul. Kystverket innvilget 40 % tilskudd til utbygging av kai og ro/ro-rampe Kråkøya

2014: Etablering av veifylling fra Stakkskardet til Kråkøya. Første salve 8. september i 2014, ferdigstilt ved årsskiftet.

2015: Oppstart bygging av veier og havneområde på Kråkøya.

2017: Oppstart bygging av kai og ro/ro-rampe i mai. Ferdigstilling av veier/havneområde vinter 17.

2018: Ferdigstilling av kai og ro/ro-rampe vår 2018.

(Kilde: NTRH)

 

Smånytt

Doskåler opp  av havet – En handlevogn, et bildekk, en støvsuger, to doskåler, en samling CD-er og en hel haug barneleker. Det er noen av tingene flere av dykkerne fra Studentenes Undervannsklubb i Tromsø har hentet opp fra havet ved indre havn. 47 frivillige hentet i løpet av fire timer opp ti kubikkmeter med søppel, melder itromso.no.

Kommunestyret i Andøy godkjente onsdag at Andøy Havn KF tar opp et lån på 2,55 millioner kroner til kjøp av Gunnarbua i Andenes havn. Bygget skal bygges om til kontor- og lagerlokaler, melder vol.no.

”Staging Urban Public Spaces” – NTNU, TAF, Trondheim Havn og Trondheim Kommune inviterer til en samtale om byutvikling den 7.juni kl. 1900 @ Dora 1: Hvordan får vi til gode byutviklingsprosesser som leder til gode resultater? I forkant er det utstillingsåpning av ”Staging Urban Public Spaces”, der arkitektstudentene ved Making is Thinking viser sine sine arbeider om Nyhavna. Utstilling åpner klokken 18.00 i Fyringsbunkeren på Nyhavna, melder arkitektur.no.

Varebilinnrederen Modul-System AS overtar konkurrenten Toolpack AS, som er basert med produksjons- og monteringslokaler på Drammen Havn. Det er konsekvensen av at Toolpck legger ved sin produksjon av bilinnredninger i Drammen, melder yrkesbil.no.

Tolletaten i Kristiansand er på flyttefot over til Color Line-bygget, fra Tollboden hvor de har hatt tilhold i 200 år, melder fvn.no.

 

 

 

 

 

 

Relaterte artikler