Bedre nød- og sikkerhetskommunikasjon

GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) er et sett med internasjonalt godkjente prosedyrer, utstyrstyper og kommunikasjonsprotokoller for å øke sikkerheten og bidra til å redde nødstedte fartøy og fly. (Illustrasjon: Kystverket)

IMOs maritime sikkerhetskomite har i dag besluttet å anerkjenne satellittjenester fra Iridium for bruk til maritim nød- og sikkerhetskommunikasjon.

Det melder Kystverket på sin egen hjemmeside. I dag er det kun én leverandør av satellitt-tjenester i GMDSS. Denne leverandøren har ikke dekning i polare farvann. FNs maritime organisasjon, IMO, har derfor hatt som målsetning å implementere flere leverandører i GMDSS og gjennom dette sikre global dekning av satellitt-tjenester.
Godt fornøyd
Kystverket har bidratt i arbeidet med å godkjenne den nye leverandøren og Norges delegasjon i IMO sikkerhetskomite MSC har argumentert for og støttet anerkjennelsen. Kystverkets sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen er godt fornøyd med resultatet som i dag ble klart.
– Beslutningen vil på sikt bedre nød- og sikkerhetskommunikasjon i polare områder som til nå har hatt dårlig dekning, mener Dimmen.
– Det vil gjøre den forebyggende sjøsikkerheten bedre, og også bidra til å gjøre søk og redningsoperasjoner mer effektive.
Tidligst i 2020
Selv om Iridium nå er anerkjent av IMO kan de ikke umiddelbart levere tjenester i GMDSS. Dette kan tidligst skje 1.januar 2020 når en revidert SOLAS konvensjon trer i kraft. Iridium vil nå begynne arbeidet med å teste sine tjenester sammen med maritime myndigheter. I Norge vil Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø, Hovedredningssentralene og Kystvakten bli involvert i testingen, skriver Kystverket i meldingen.

 

Fakta om Iridium

Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) er et sett med internasjonalt godkjente prosedyrer, utstyrstyper og kommunikasjonsprotokoller for å øke sikkerheten og bidra til å redde nødstedte fartøy og fly.
GMDSS består av en rekke systemer, noen er nye; mange har vært i funksjon i en årrekke. Systemene er ment å dekke følgende funksjoner: varsling (inkludert angivelse av posisjon for enhet i nød), koordinering av søk og redning, lokalisering, kringkasting av maritim sikkerhetsinformasjon (MSI), generell kommunikasjon og bro til bro-kommunikasjon. Behov for radioutstyr er i GMDSS avhengig av skipets seilingsområde. GMDSS spesifiserer også krav til redundans i utstyr for varsling av nød, og angir kilder for nødstrøm.

 

Smånytt

Fartsgranser i Oslo havn – 25 knop, eller 46 kilometer i timen, blir maksfarten på sjøen i Oslo, dersom forslaget fra kommunen og havnemyndighetene godkjennes. Nærmere enn 200 meter fra land foreslås det en grense på fem knop. Reglene vil gjelde både vannskutere, motorbåter og andre farkoster. Oslo kommune ønsket nye regler etter at regjeringen fjernet vannskuterforbudet i fjor, melder NRK.no.

Dumper båter – tross panteordning – På et drøyt halvår har 4000 båteiere tatt i bruk den nye vrakpantordningen for fritidsbåter. Men fortsatt velger flere å dumpe båtvraket i nærmeste småbåthavn, melder NRK.no.

Ny redningsskøyte – Sommeren 2019 skal den påbegynte redningsskøyta «Odd Fellow III» stasjoneres i Bodø. Skøyta blir finansiert med over 25 millioner av Odd Fellow-ordenen gjennom en landsomfattende innsamlingsaksjon som startet i 2016. Lørdag 2. juni 2018 arrangerer de derfor en havnedag i samarbeid med Redningsselskapet i Bodø havn, melder

.

 

Relaterte artikler